Zawiadomienie RDOŚ z 26.09.2018 r. o wystąpieniu o ocenę oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko " Budowa i przybudowa sieci wodociągowej DN 150/250/300 AC w ul. Stryjewskiego Sówki, Kępnej"

A
A