Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 27.11.2018r. o wystąpieniu do PPIS oraz do PGWWP o wyrażenie opinii co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w ul.Oliwkowej, Ostrzyckiej i Turzyckiej w Gdańsku -Etap I (zadanie 2)."

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.
Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 27.11.2018r. (2) (67.98 KB)