Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 10.09.2018r. o wystąpieniu do Państwowych Powiatowych Inspektorów Sanitarnych w Gdańsku, Gdyni, Kościerzynie i w Kartuzach o opinie/uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Prace na alternatywnym ciągu transportowym Bydgoszcz-Trójmiasto etap I".

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.
Zawiadomienie Dyrektora RDOŚ z dnia 10.09.2018r. (2.76 MB)
Magdalena Drzazga (0)
Urząd Miejski w Gdańsku