Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zadania Urzędu Stanu Cywilnego

A
A
  • sporządzanie aktów stanu cywilnego: aktów urodzeń, małżeństw i zgonów w trybie zwykłym i szczególnym oraz wzmianek dodatkowych i przypisków w aktach stanu cywilnego;
  • wykonywanie czynności materialno - technicznych z zakresu rejestracji stanu cywilnego;
  • wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego;
  • przyjmowanie oświadczeń, wydawanie zaświadczeń i zezwoleń dotyczących rejestracji stanu cywilnego;
  • wprowadzanie, zlecanie wprowadzania oraz wysyłanie zleceń wprowadzania aktów stanu cywilnego, wzmianek dodatkowych i przypisków z ksiąg stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych;
  • realizowanie zleceń usuwania niezgodności w Rejestrze Stanu Cywilnego w bazie PESEL;
  • wydawanie decyzji w sprawie imion i nazwisk;
  • organizowanie uroczystości związanych z jubileuszami pożycia małżeńskiego oraz rocznicami urodzin;
  • przygotowywanie projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych w zakresie realizowanych zadań.