Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie z zakresu kontynuacji działań społecznych w obszarach dotychczas rewitalizowanych (Dolny Wrzeszcz, Letnica), wraz z oceną formalno-prawną

A
A
Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2018 r.

Lista ofert, po ocenie pod względem wymagań formalno-prawnych, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kontynuacji działań społecznych w obszarach dotychczas rewitalizowanych (Dolny Wrzeszcz, Letnica), określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, ogłoszony Zarządzeniem Nr 221/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 2018r.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: katarzyna.kownacka-nowaczek@brg.gda.pl, tel. 58 308 43 59.

Do pobrania:

wyniki oceny formalnej 44.02 KB

Ewa Pielak (0)
Biuro Rozwoju Gdańska