WYKAZ OFERT ZŁOŻONYCH W KONKURSIE Z ZAKRESU ANIMACJI PODWÓRKOWEJ, WRAZ Z OCENĄ FORMALNO – PRAWNĄ

A
A
Ostatnia aktualizacja: 27 czerwca 2018 r.

Lista ofert, które podlegają uzupełnieniu pod względem wymagań formalno-prawnych, złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu animacji społecznej przestrzeni podwórkowej, obszarów objętych Programem Rewitalizacji, określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2018”, ogłoszony Zarządzeniem Nr 220/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 7 lutego 2018r.

Braki formalno-prawne można uzupełniać w dniach 8, 9, 12.03.2018r., w godzinach pracy Biura Rozwoju Gdańska, ul. Wały Piastowskie 24, parter, pokój 5.

W razie pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt e-mail: agata.stec@brg.gda.pl, tel. 58 308 42 13. 

 

Do pobrania:

lista ofert wraz z oceną formalno-prawną 46.95 KB

Ewa Pielak (0)
Biuro Rozwoju Gdańska