Wykaz ofert z podaniem informacji o wynikach oceny formalnej, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w roku 2019 zadań z zakresu nieodpłątnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, ogłoszonego Zarządzeniem Nr 1718/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 8 października 2018 r.

A
A
Ostatnia aktualizacja: 00 0000 r.

Do pobrania:

Wyniki oceny formalnej (708.26 KB)