Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Środowiska

A
A

Adres: ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk

Poczta elektroniczna sekretariatu: wosr@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
15
Dyrektor Wydziału - Maciej Lorek
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik
Sekretariat
58 768 82 00
58 768 82 50
Referat Polityki Ekologicznej
15
Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik
58 768 82 02
 
22
Gospodarka odpadami
58 768 82 22
58 768 82 21
58 768 82 32
58 768 82 29
 
11
Dotacje na modernizację ogrzewania.
58 768 82 13
 
25
Ochrona powietrza
58 768 82 26
 
26
Decyzje środowiskowe
58 768 82 16
58 768 82 06
 
8
 
Ochrona przed hałasem, zgłoszenia instalacji wytwarzających promieniowanie elektromagnetyczne
58 768 82 15
 
Ochrona przed hałasem
58 768 82 25
 
Referat Przyrody i Rolnictwa
2
Kierownik Referatu Przyrody i Rolnictwa - Eliza Fludra
58 768 82 36
 
5
Zwrot VAT za paliwo
58 768 82 05
 
4
Wycinka drzew
58 768 82 34
58 768 82 04
 
11
Zaświadczenia o uproszczonym planie urządzenia lasu
58 768 82 23
 
2
Wycinka drzew
58 768 82 03
58 768 82 09
58 768 82 12
 
Urządzanie terenów zielonych.
58 768 82 36
 
23
 
Łowiectwo. Leśnictwo
58 768 82 11
 
Obszary chronione 58 768 82 34  
Referat Gospodarki Wodnej
7
p.o. Kierownika Referatu Gospodarki Wodnej - Beata Kowitz
58 768 82 07
 
7
 
Melioracje. Zmiany stanu wody na gruntach, rejestracja łodzi.
58 768 82 17
 
Karty wędkarskie, kąpieliska, dotacje, gospodarka wodno-ściekowa. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
58 768 82 07
58 768 82 35
 
 
Referat Zmian Klimatycznych
 
 
20
Kierownik Referatu - Tomasz Hoppe
58 768 82 20
 
11
Dotacje
58 768 82 13
 
28

Opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej  

58 768 82 28
 
28

Samodzielne stanowisko - Geolog Miejski - Aleksandra Brożek

58 768 82 18
58 768 82 08