PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Wydział Środowiska

Wydział Środowiska
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Adres: ul. Kartuska 32/34, 80-104 Gdańsk

Poczta elektroniczna sekretariatu: wosr@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
4
Dyrektor Wydziału - Maciej Lorek
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik
Sekretariat
58 768 82 00
58 768 82 50
Referat Polityki Ekologicznej
4
Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik
58 768 82 02
 
9
 
 
 
 
Decyzje środowiskowe, informacje o stanie środowiska
58 768 82 16
58 768 82 10
58 768 82 22
58 768 82 06
 
10
Gospodarka odpadami, pozwolenia zintegrowane
Rejestr działalności regulowanej odp., Interwencje - odpady i powietrze
Gospodarka odpadami
Interwencje w zakresie odpadów i zanieczyszczeń środowiska
58 768 82 29
58 768 82 32
58 323 68 49
58 768 82 21
 
13
Ochrona powietrza, emisje zanieczyszczeń, pozwolenia zintegrowane.
Budżet
Dochody, środki trwałe, koordynator legislatora
58 768 82 26
58 768 82 14
58 768 82 24
 
Referat Przyrody i Rolnictwa
7
Kierownik Referatu Przyrody i Rolnictwa - Eliza Fludra
58 768 82 33
 
7

Wycinka drzew - zezwolenia i zgłoszenia

Wycinka drzew - zezwolenia, zgłoszenia, rady i zespoły tech.

Wycinka drzew - zezwolenia i zgłoszenia
58 768 82 34
58 768 82 04
58 323 6814
 
8
 

Wycinka drzew - zezwolenia i zgłoszenia

Wycinka drzew- zezwolenia i zgłoszenia

Nielegalna wycinka/przycinka drzew

58 768 82 12
58 768 82 09
58 768 82 05
 
 
Wyłączenia z produkcji rolnej,
zwroty podatku akcyzowego za paliwa
58 768 82 36
58 768 8236
 
9
Wycinka drzew - decyzje, zezwolenia i zgłoszenia
58 768 82 06
 
Referat Klimatu
15
Kierownik Referatu - Tomasz Hoppe
Ochrona powietrza, monitoring, dotacje eternit
Opłaty za usługi wodne, dotacje wodne
58 768 82 20
58 768 82 41
58 768 82 28
 
14
Projekty
Karty wędkarskie
58 323 68 47
58 768 82 35
 
16
 
Kąpieliska, dotacje, przewoźnicy nieczystości ciekłych, strefy ochronne.
Gospodarka wodno-ściekowa
Rejestracja jachtów
Rejestracja jachtów
58 768 8207
58 323 6876
58 323 6885
58 768 82 31
 
 
Referat Bioróżnorodności
 
 
14
p.o. Kierownik Referatu - Marcin Tryksza
Obszary chronione, parki, rezerwaty, domki dla kotów, lasy, rejestr chartów
58 768 82 11
 
15
Ochrona powietrza, monitoring, dotacje eternit
Opłaty za usługi wodne, dotacje wodne
58 768 82 41
58 768 82 28
 
14

Zaświadczenie o lasach

58 768 82 23
 
 

Referat Jakości Środowiska

 
 
10

p.o. Kierownik Referatu -  Dorota Gwizdalska 

58 768 82 21
 
10

Rejestr działalności regulowanej odp., Interwencje - odpady i powietrze

58 768 82 32
 
11
Hałas, pola elektromagnetyczne
58 768 82 15
58 768 82 25
 
12
Melioracje.
58 768 82 17
 
 

Zespół ds. Geologii

 
 
11

Geolog Miejski - Aleksandra Brożek

58 768 82 08
 
11
Geologia
58 768 82 18
 
 

Biuro Energetyki - Dotacje na zmianę ogrzewania, solary, PV

58 768 82 13