Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wydział Środowiska

A
A
Ostatnia aktualizacja: 22 stycznia 2019 r.

Adres: ul. Piekarnicza 16, 80-126 Gdańsk

Poczta elektroniczna sekretariatu: wosr@gdansk.gda.pl

Nr pokoju
Rodzaj załatwianych spraw / Użytkownik
Nr tel. wew.
Nr faxu
15
Dyrektor Wydziału - Maciej Lorek
Zastępca Dyrektora, Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik
Sekretariat
58 768 82 00

Referat Polityki Ekologicznej
15
Kierownik Referatu Polityki Ekologicznej - Dagmara Nagórka-Kmiecik
58 768 82 02

22
Gospodarka odpadami
58 768 82 22
58 768 82 21
58 768 82 32
58 768 82 29

23
Dotacje na modernizację ogrzewania.Odbiór przeterminowanych lekow z aptek. Edukacja ekologiczna.
58 768 82 13

23
Uzgodnienia inwestycyjne
58 768 82 23

26
Ochrona powietrza
Decyzje środowiskowe
58 768 82 26
58 768 82 16
58 768 82 06

2
Wycinka drzew
58 768 82 33

25

Ochrona przed hałasem, decyzje środowiskowe
58 768 82 15

Ochrona przed hałasem
58 768 82 25

Referat Przyrody i Rolnictwa
2
Kierownik Referatu Przyrody i Rolnictwa - Eliza Fludra
58 768 82 33

5
Zwrot VAT za paliwo
Wycinka drzew
58 768 82 05
58 768 82 10

4
Wycinka drzew
58 768 82 34
58 768 82 04

2
Wycinka drzew
58 768 82 03
58 768 82 09
58 768 82 12

8

Urządzanie terenów zielonych.Łowiectwo. Leśnictwo


Obszary chronione58 768 82 11
Referat Gospodarki Wodnej i Geologii
27
Kierownik Referatu Gospodarki Wodnej i Geologii - Maryla Jezierska
58 768 82 27

7
Melioracje. Zmiany stanu wody na gruntach, rejestracja łodzi.
58 768 82 17

Karty wędkarskie, kąpieliska, dotacje, gospodarka wodno-ściekowa. Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.
58 768 82 07
58 768 82 35
28
Geologia
Opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

58 768 82 18
58 768 82 08
58 768 82 28