PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk – Olszynka Ul. ŚCIEŻKI 18

Numer działki:
287/5

Obręb ewidencyjny:
113

Powierzchnia:
748 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00046052/6

Przeznaczenie:
Teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zawierający tereny mieszkaniowe MN21 i usługowe U33 (karta terenu: 020-M/U31) Funkcje wyłączone jako niepożądane: - obiekty handlowe o pow. sprzedaży powyżej 2.000 m2, - małe hurtownie do 2.000 m2 powierzchni, - szpitale, domy opieki społecznej oraz budynki związane ze stałym lub czasowym pobytem dzieci i młodzieży, - salony samochodowe (z serwisem)

Cena wywoławcza:
190 000,00 zł

Szczegóły ceny:
CENA WYWOŁAWCZA NIERUCHOMOŚCI (cena brutto zawierająca 23% podatek VAT) 190.000 zł (słownie: sto dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego.

Forma zbycia:
Przetarg

Uwagi:
Działka ma regularny kształt, zbliżony do kwadratu. Teren o jednolitej konfiguracji wysokościowej, jedynie wzdłuż nieruchomości od strony płn.-zachodniej znajduje się rów odprowadzający wodę deszczową. Od strony zachodniej i wschodniej graniczy z działkami z zabudową mieszkaniową. Vis-a-vis działki, za ulicą Ścieżki, przebiega pas linii kolejowej odgrodzony ekranami akustycznymi. Działka jest niezabudowana, dość mocno porośnięta roślinnością niską i wysoką. W przypadku wycinki zieleni kolidującej z inwestycją wymagane jest zezwolenie wydawane zgodnie z obowiązującymi przepisami Ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r. - Dz.U. z 2016 r., poz. 2134 z późn. zmianami). Dojazd do nieruchomości: z ulicy Ścieżki o nawierzchni asfaltowej, a następnie po terenie gminnych działek nr 300/4, 287/2, 287/4 (obręb 113), które zgodnie z MPZP przeznaczone są pod odcinek ulicy projektowanej, tzw. Nowej Sandomierskiej (karta terenu:054-KD82).

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229

Gdańsk – Olszynka  Ul. ŚCIEŻKI 18
Gdańsk – Olszynka  Ul. ŚCIEŻKI 18