PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo, Usługi

Położenie:
Gdańsk Aniołki

Numer działki:
167 168

Obręb ewidencyjny:
67

Powierzchnia:
1 129 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00047713/5

Przeznaczenie:
ZABUDOWA MIESZKANIOWO – USŁUGOWA, oznaczona symbolem 001-M/U31, zawierająca zabudowę mieszkaniową M23 i/lub zabudowę usługową U33. M23 zabudowa mieszkaniowa: Wszystkie rodzaje U33 zabudowa usługowa komercyjna i publiczna, z wyłączeniem:<br> - stacji paliw,<br> - warsztatów samochodowych blacharskich i lakierniczych,<br> - stacji obsługi samochodów ciężarowych i autobusów.

Cena wywoławcza:
2 000 000,00 zł

Szczegóły ceny:
2.000.000,00 zł (słownie: dwa miliony złotych) Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego

Forma zbycia:
przetarg

Uwagi:
Nieruchomość gruntowa o łącznej pow. 1.129 m2, składająca się z dwóch działek, tj.: dz. nr 167 (obręb 067) o pow. 467 m2 – przy ul. WRONIEJ 10 - sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy „Bp”, KW Nr GD1G/00047713/5 dz. nr 168 (obręb 067) o pow. 662 m2 – przy ul. WRONIEJ 12 - sklasyfikowana w ewidencji gruntów jako: zurbanizowane tereny niezabudowane lub w trakcie zabudowy „Bp”, KW Nr GD1G/00047713/5 Dodatkowe wyjaśnienia: W dziale I-O ww. księgi wieczystej jest podany obszar 458 m2 jako wielkość powierzchni działki nr 167. Jest to wielkość wynikająca z poprzednich pomiarów. Zgodnie z przeprowadzonym wznowieniem granic i sprawdzeniem powierzchni – aktualna powierzchni działki nr 167 wynosi 467 m2, co odzwierciedla wypis z ewidencji gruntów przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej. W dziale I-O ww. księgi wieczystej jest podany obszar 648 m2 jako wielkość powierzchni działki nr 168. Jest to wielkość wynikająca z poprzednich pomiarów. Zgodnie z przeprowadzonym wznowieniem granic i sprawdzeniem powierzchni – aktualna powierzchni działki nr 168 wynosi 662 m2, co odzwierciedla wypis z ewidencji gruntów przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej. Teren przeznaczony do sprzedaży jest terenem niezabudowanym, obejmującym dwie działki o łącznej pow. 1.129 m2. Teren o kształcie wieloboku (z lekkim spadkiem). Dostępność drogowa do przedmiotowej nieruchomości – z ulicy Wroniej (004-KD80). W dziale III Księgi wieczystej GD1G/00047713/5, w której – m.in. – są wpisane zbywane działki nr 167 i 168 widnieją dwa wpisy, jednak nie dotyczą one zbywanej nieruchomości, tj.: ustanowione na rzecz Gdańskiego Archipelagu Kultury – odpłatne użytkowanie do 31 grudnia 2024 r. ograniczone do działki gruntu nr 315/9 i nr 315/10, oraz ostrzeżenie o toczącym się postępowaniu przed Sądem Rejonowym Gdańsk-Południe w Gdańsku o uzgodnienie treści księgi wieczystej z rzeczywistym stanem prawnym dotyczące działki nr 169.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel. 58 323 6 229