PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szczegóły oferty

Kategoria:
Lokale mieszkalne

Położenie:
Gdańsk - Brzeźno przy ul. Krasickiego 7A/5

Numer działki:
69/68

Obręb ewidencyjny:
45

Powierzchnia:
121,10 m2

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00266620/7

Przeznaczenie:
Lokal mieszkalny.

Cena wywoławcza:
620 000,00 zł

Szczegóły ceny:
Cena wywoławcza nieruchomości lokalowej wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i udziałem w prawie współwłasności niewydzielonej części gruntu. Należność płatna jednorazowo przed zawarciem aktu notarialnego. Dodatkowo do wylicytowanej ceny zostanie naliczona jednorazowa opłata w wysokości 4 290,83 zł (3 488,48 zł + 23% VAT) za służebność gruntową ustanowioną na działce nr 69/74 w obr. 45 na rzecz każdoczesnych właścicieli działki 69/68. Wysokość opłaty za służebność została ustalona proporcjonalnie do wielkości udziału nabywanej nieruchomości lokalowej

Forma zbycia:
własność

Uwagi:
Lokal mieszkalny położony na II piętrze, składa się z 4 pokoi, 2 kuchni, 3 przedpokoi, 2 łazienek z miskami ustępowymi. - nieograniczona w czasie służebność gruntowa polegająca na prawie przejazdu i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela lokalu nr 2 przy ul. Krasickiego 7 (działka nr 69/66), - dostęp do drogi publicznej odbywa się poprzez działkę gminną o numerze 69/74. W związku z tym, działka nr 69/74 została obciążona służebnością przejścia i przechodu na rzecz każdoczesnego właściciela nieruchomości Krasickiego 7A (działka nr 69/68). Z tego tytułu zostanie pobrana dodatkowa opłata w kwocie 4 290,83 zł. - na działce posadowiony jest budynek garażu wzniesiony bez pozwolenia na budowę, - w dziale III księgi wieczystej GD1G/00266620/7 wpisana jest nieograniczona w czasie, odpłatna służebność przesyłu, jednakże nie dotyczy zbywanej działki.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 80-803 Gdańsk tel.: 58 323 6 230