Szczegóły oferty

Kategoria:
Mieszkalnictwo

Położenie:
Gdańsk - Łostowice, w rejonie ulicy Stanisława Dąbka

Numer działki:
10/118, 10/119

Obręb ewidencyjny:
74

Powierzchnia:
2 253 m2 (łączna)

Właściciel:
Gmina Miasta Gdańska

Księga Wieczysta:
GD1G/00045961/4

Przeznaczenie:
Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Zakoniczyn II w mieście Gdańsku teren usytuowany jest w obszarze strefy funkcyjnej M22 - teren zabudowy mieszkaniowej ekstensywnej

Forma zbycia:
własność

Uwagi:
Stanowi potencjalną ofertę Gminy Miasta Gdańska.

Kontakt:
Wydział Skarbu Urzędu Miejskiego w Gdańsku
ul. Nowe Ogrody 8/12
80-803 Gdańsk
tel. 58 323 6 229

Gdańsk - Łostowice, w rejonie ulicy Stanisława Dąbka
Gdańsk - Łostowice, w rejonie ulicy Stanisława Dąbka