PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

"Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy"

W projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie przez edukację morską”, któremu przyświeca hasło „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział ponad 4 tys. uczniów klas piątych ze szkół podstawowych z województwa pomorskiego oraz ponad 1 tys. uczniów klas drugich gimnazjów z obszaru Pętli Żuław. Liderem projektu jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a partnerami Fundacja Na

A
A

„Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”

Logo PPEM

W projekcie „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów w regionie przez edukację morską”, któremu przyświeca hasło „Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy”, w roku szkolnym 2012/2013 wzięło udział ponad 4 tys. uczniów klas piątych ze szkół podstawowych z województwa pomorskiego oraz ponad 1 tys. uczniów klas drugich gimnazjów z obszaru Pętli Żuław. Liderem projektu jest Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, a partnerami Fundacja Navigare (w zakresie szkół podstawowych) i Liga Morska i Rzeczna (w zakresie gimnazjum).

Poprzez uczestnictwo w projekcie uczniowie mają możliwość rozwoju kompetencji społecznych, zwiększenia umiejętności wykorzystania w praktyce wiedzy nabytej w szkole oraz zwiększenia świadomości poczucia tożsamości regionalnej. Z zebranych opinii wynika, że uczestnictwo gdańskich uczniów w projekcie przyniosło im wiele korzyści i radości. Uczniowie wzbogacili wiedzę w ramach wielu przedmiotów nauczania z różnych dziedzin życia społecznego, kulturalnego, morskiego i gospodarczego, rozwijali swoje zainteresowania, poszukując odpowiedzi na nurtujące ich pytania, dowiadywali się ciekawych rzeczy o swoim regionie i kraju, mieli bezpośredni kontakt ze środowiskiem morskim i śródlądowym, uczyli się planowania wspólnych przedsięwzięć, odpowiedzialności za realizację podjętych działań i osiągania zamierzonych celów.

W roku szkolnym 2012/2013 340 uczniów klas piątych z 18 gdańskich szkół podstawowych uczestniczyło w prowadzonych metodą projektu zajęciach pozalekcyjnych, warsztatach edukacyjnych o tematyce morskiej oraz praktycznych jednodniowych zajęciach żeglarskich w Narodowym Centrum Żeglarstwa AWFiS w Górkach Zachodnich. Uczniom w projekcie zaproponowano również dodatkowe zajęcia pedagogiczno-psychologiczne i udział w edukacyjno-żeglarskim pikniku naukowym. Podsumowaniem pracy i udziału w projekcie uczniów szkół podstawowych z województwa pomorskiego był konkurs projektów, a nagrodą – udział uczniów w wakacyjnym obozie żeglarskim. Dzięki oryginalnym i atrakcyjnym projektom 47 uczniów z 3 gdańskich szkół znalazło się w zwycięskiej grupie 500 uczniów. Serdecznie gratulujemy!

 

placówka

opiekun grupy

liczba uczniów/ liczba grup

Szkoła Podstawowa nr 39

Irena Naumowicz

24/3

Szkoła Podstawowa nr 52

Anna Bryszkowska

5/1

Szkoła Podstawowa nr 61

Marcin Garsztka

18/3

Do uczestnictwa w projekcie w roku szkolnym 2013/2014 zgłosiło się 29 szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Gdańsk.

W projekcie w roku szkolnym 2012/2013 uczestniczyło również 337 uczniów klas drugich z 5 gdańskich gimnazjów, realizując „Program edukacji morsko-rzecznej”. Uczniowie wzięli udział w dwudniowych praktycznych zajęciach morsko-rzecznych, jak również korzystali z dodatkowych zajęć pedagogiczno-psychologicznych oraz doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Do pobrania:

Pomorski Prgram Edukacji Morskiej (1.64 MB)

Złap wiatr w pomorskie żagle wiedzy – rok szkolny 2012/2013 (318.5 KB)

Wykaz szkół w projekcie edukacji morskiej 2012-2013 (223.64 KB)