Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zgłoś swojego kandydata do Nagrody im. Lecha Bądkowskiego! - nowy termin zgłoszeń - 29 maja 2020r.

Rozpoczęła się procedura składania wniosków o Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego za rok 2019

A
A
 
rok lecha badkowskiego logo 1-01
 

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

na podstawie Zarządzenia Prezydenta Miasta Gdańska  Nr 124/20 z dnia 5 lutego 2020 r.

zawiadamia o rozpoczęciu procedury składania wniosków
o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego oraz wyróżnień dla:

 1. Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku,
 2. Gdańskiego Darczyńcy Roku,
 3. Gdańskiego Społecznika Roku

 

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku”, przyznawana jest organizacji pozarządowej, która:

1) ma w Gdańsku swoją siedzibę lub

2) działa na terenie Gdańska,

3) w sposób widoczny przyczyniła się do rozwoju sektora organizacji pozarządowych w Gdańsku i jej działalność służy interesom Miasta oraz jego mieszkańców.

 1. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Darczyńcy Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która
  z własnych środków, w tym także z dochodów uzyskiwanych z prowadzonej działalności gospodarczej, udziela pomocy i wsparcia finansowo-rzeczowego mieszkańcom Gdańska lub organizacjom pozarządowym działającym na rzecz mieszkańców Gdańska.
 2. Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” przyznawana jest osobie fizycznej, która:
 • zaangażowana jest w działalność społeczną na rzecz mieszkańców Miasta Gdańska,
 • przyczynia się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 1. W szczególnie uzasadnionych sytuacjach, dopuszcza się przyznanie Nagrody
  w kategorii „Gdańskiego Społecznika Roku” dwóm osobom.
 2. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody i wyróżnienia im. Lecha Bądkowskiego w kategorii „Gdańska Organizacja Pozarządowa” mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska.
 3. Z wnioskiem o przyznanie Nagrody im. Lecha Bądkowskiego w pozostałych kategoriach mogą wystąpić instytucje, organizacje pozarządowe, mieszkańcy i mieszkanki Gdańska – min. 10 osób.
 4. Wnioski o przyznanie Nagrody w poszczególnych kategoriach należy składać drogą elektroniczną na adres: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl (wyłącznie wypełniony wniosek, zapisany w pliku otwartym, edytowalnym) oraz w formie pisemnej w zamkniętej kopercie z napisem „Nagroda im. L. Bądkowskiego w kategorii: Gdańska Organizacja Pozarządowa Roku/ Gdański Darczyńca Roku/ Gdański Społecznik Roku” - Wydział Rozwoju Społecznego, Urząd Miejski w Gdańsku ul. Nowe Ogrody 8/12 - sala Obsługi Mieszkańców (stanowiska nr: od 14 do 17) lub przesłać pocztą na adres: 80-803 Gdańsk, ul. Nowe Ogrody 8/12, Urząd Miejski w Gdańsku, w nieprzekraczalnym terminie do dnia

  29 maja 2020 roku do godz. 15:00

  (edytowalną wersję elektroniczną należy przesłać na wskazany wyżej adres mailowy również do dnia 29 maja 2020 roku, do godz. 15:00). W przypadku przesłania wniosków drogą pocztową, decyduje data wpływu do Urzędu Miejskiego.
 5. Wnioski złożone i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Formularze wniosków należy pobrać z załącznika do niniejszego ogłoszenia
 7. Nagrody i wyróżnienia w kategoriach, nie mogą ponownie otrzymać Ci laureaci, którzy otrzymali Nagrodę w ciągu ostatnich 5 lat oraz wyróżnienie w ciągu ostatnich 2 lat.

-> Lista dotychczasowych laureatów

Dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Współpracy Lokalnej
i Innowacji Społecznych Wydziału Rozwoju Społecznego pod nr Tel. 58 323 68 46 lub adresem: katarzyna.werner@gdansk.gda.pl.

 

z up. Prezydenta Miasta Gdańska

/-/Piotr Kowalczuk

Zastępca Prezydenta Miasta Gdańska

Do pobrania:

Zarządzenie 124_20 w sprawie ustanowienia Nagrody im. Lecha Bądkowskiego wraz z Regulaminem (2.4 MB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii: Nagroda dla Gdańskiej Organizacji Pozarządowej Roku 2019 (251.85 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii: Nagroda dla Gdańskiego Darczyńcy Roku 2019 (254.7 KB)

WNIOSEK NOMINACYJNY w kategorii: Nagroda dla Gdańskiego Społecznika Roku 2019 (254.44 KB)