PORTAL MIASTA GDAŃSKA

zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej

zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Gmina Miasta Gdańska realizuje grant zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Gmina Miasta Gdańska otrzymała grant w wysokości 163 523,00 zł, za który zakupiła 76 komputerów przenośnych wraz z dostępem do internetu, w ramach grantu zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej.

Celem projektu jest zapewnienie dostępu do sprzętu umożliwiającego udział uczniów i nauczycieli w zdalnej edukacji. Dzięki otrzymanej dotacji zostały zakupione laptopy z zestawami słuchawkowymi, myszami komputerowymi, modemami do internetu mobilnego oraz kartami sim, które zostały przekazane do gdańskich placówek oświatowych. Następnie sprzęt trafił do 76 uczniów i nauczycieli, którzy nie mają warunków technicznych do uczestnictwa w kształceniu zdalnym, w tym do uczniów z rodzin wielodzietnych (3+).

Efektem realizacji projektu będzie umożliwienie zdalnej edukacji uczniom i nauczycielom oraz aktywne włączenia się w codzienne zajęcia szkolne. Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii. Zamknięcie placówek oświatowych na wiele tygodni wymusiło nowe standardy prowadzenia zajęć edukacyjnych. Uczniowie zamiast w szkolnych ławach zasiadają przed monitorami komputerów. Niestety wielu z nich nie posiada sprzętu, na którym może realizować podstawy programowe.

Grant zdalna Szkoła + - w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach: I Osi priorytetowej POPC – „Powszechny dostęp do szybkiego internetu” Działania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach”.