Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zaproszenie na Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych 24.11.2018

A
A
25listopada


Paweł Adamowicz

Prezydent Miasta Gdańska

oraz

Gdańska Rada Organizacji Pozarządowych

zapraszają na

Plenarne Spotkanie Gdańskich Organizacji Pozarządowych


Szanowni Państwo!


Od wielu lat na przełomie listopada i grudnia spotykamy się, aby podsumować rok współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi, porozmawiać o współpracy pomiędzy samymi organizacjami, jak również zastanowić się wspólnie nad wyzwaniami i potrzebami w zakresie współpracy i podejmowanych przez organizacje działań.

Wielkim wyzwaniem dla Miasta Gdańsk i organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców naszego Miasta jest realizacji zadań dofinansowywanych ze środków publicznych. Dlatego tegoroczne spotkanie w sposób szczególny będzie poświęcone przygotowaniu oferty konkursowej, ponadto wybrane zostaną nowe osoby do komisji konkursowych.

Spotkanie zaplanowano w 3 częściach: warsztaty podnoszące wiedzę osób pracujących w organizacjach pozarządowych, część plenarną poświęconą współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi oraz część integracyjną.

Mamy nadzieję, że znajdą Państwo czas i będziemy mogli wspólnie porozmawiać o współpracy, szczególnie, że będzie to pierwsze spotkanie w rozpoczynającej się pięcioletniej kadencji władz samorządowych. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.grop.pl i www.gdansk.pl w zakładce poświęconej organizacjom pozarządowym.


Spotkanie plenarne odbędzie się

dnia 24 listopada 2018 r. w godzinach 9.30 – 15.00

w siedzibie Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną ul. Jagiellońska 11, Gdańsk


podpis plenarka

PROGRAM

9.00 – 9.30 Rejestracja uczestników spotkania i kandydatów komisji konkursowych.

9.30 – 10.50 CZĘŚĆ WARSZTATOWA1 * Rozmowy o RODO w organizacjach pozarządowych Rezultaty w projektach, o czym pamiętać przygotowując ofertę Konkursy w kulturze - nowe zasady zlecania Warsztat rękodzieła - wieńce adwentowe Obsługa www.witkac.pl

10.50 – 11.00 * Przerwa kawowa

11.00 – 13.30 CZĘŚĆ PLENARNA Wystąpienie Prezydenta Pawła Adamowicza Dyskusja Wystąpienie Przewodniczącej GROP Prezentacja Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2019 Dyskusja Przedstawienie Regulaminu wyborów do komisji konkursowych Wybór komisji skrutacyjnej Wybory do komisji konkursowej Informacja o zmianie wzoru oferty i innych dokumentów konkursowych Zespoły Dialogu Obywatelskiego – przypomnienie Nagroda im. Lecha Bądkowskiego - omówienie zasad nominowanie, terminy, inne nagrody dla organizacji pozarządowych Święto Miasta Gdańska 2019 rok

13.30 – 14.30

* CZĘŚĆ INTEGRACYJNA w trakcie Ogłoszenie wyników wyborów Poczęstunek Spotkanie grupy inicjatywnej Zespołu Dialogu Obywatelskiego ds. kultury


W trakcie spotkania zapewniona będzie opieka nad dziećmi w wieku od 3 lat do 10 lat

Zapraszamy serdecznie


ZGŁOSZENIE UDZIAŁU W SPOTKANIU PLENARNYM

Bazując na doświadczeniach lat ubiegłych postanowiliśmy usprawnić sposób 
rejestracji organizacji podczas spotkania. Dlatego prosimy o potwierdzenie uczestnictwa w spotkaniu plenarnym najpóźniej do dnia 22  listopada 2018 r.
Zgłoszenia prosimy kierować pod link: Zgłoszenie na plenarna spotkanie  organizacji pozarządowych w Gdańsku

W spotkaniu może uczestniczyć dowolna liczba przedstawicieli z organizacji.

ZGŁOSZENIE OSOBY UCZESTNICZĄCEJ W IMIENIU ORGANIZACJI W GŁOSOWANIACH 
(POSIADAJĄCEJ CZYNNE PRAWO WYBORCZE)
Każda organizacja otrzyma tylko jeden zestaw kart do głosowania. W jej imieniu, wyborów dokona upoważniona przez nią osoba. Przedstawiciele organizacji, upoważnieni do czynnego udziału w głosowaniu, są zobowiązani w dniu wyborów przedstawić oryginał upoważnienia udzielonego przez organizację wg załączonego wzoru.

ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW DO KOMISJI KONKURSOWYCH

Organizacje wskazujące swoich reprezentantów proszone są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 listopada 2018 r. wypełnić zgłoszenie znajdujące się pod linkiem: Zgłoszenie do komisji konkursowej

Ważne ! Po dniu 22 listopada 2018 r. kandydatury do komisji konkursowych nie będą przyjmowane.

W zgłoszeniu kandydat powinien opisać swoje doświadczenie. Informacje te, wraz z listą kandydatów, zostaną rozdane w wersji papierowej podczas 
spotkania plenarnego. Ważne! Podczas posiedzenia plenarnego organizacji nie będzie możliwości prezentacji kandydatów.

UPOWAŻNIENIA
Przedstawiciele organizacji, upoważnieni do kandydowania, są zobowiązani w dniu wyborów do przedstawienia oryginału upoważnienia udzielonego przez organizację (podpisanego przez osoby uprawnione), wg załączonego wzoru. Upoważnienie powinno być dostarczone przed rozpoczęciem części spotkania, w której zaplanowano głosowanie, w recepcji spotkania.

DO POBRANIA:
Zaproszenie Spotkanie Plenarne 2018
Regulamin Wyborów
Wzory upoważnień 2018