Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne w Gdańsku

A
A

Gdzie uczniowie mogą trenować judo, gdzie znajdą warsztaty teatralne, robotykę czy pouczą się języka angielskiego? Tego wszystkiego będzie można dowiedzieć się z katalogu, który już od 1 września znajdzie się na stronie Miasta. Wszystko w jednym miejscu i stale aktualizowane!

Z katalogiem zajęć dodatkowych poznamy nie tylko ich różne rodzaje, ale także dowiemy się, w których miejscach się odbywają. Katalog zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych stanowi zbiór informacji na temat zarówno publicznej, jak i prywatnej oferty edukacyjnej kierowanej do dzieci i młodzieży na terenie Miasta Gdańska.

Główną ideą przyświecającą planowaniu i tworzeniu katalogu było utworzenie miejsca, w którym znajdą się informacje dotyczące pozalekcyjnej oferty edukacyjnej na obszarze całego miasta, bez względu na to, czy są to zajęcia prywatne czy publiczne. Przy okazji rozlicznych spotkań z rodzicami dzieci w wieku szkolnym rozważany był problem braku dostępu do informacji na temat prowadzonych działań, a także kłopotu wynikającego z konieczności pozyskiwania informacji z wielu różnych źródeł - informuje Barbara Toczyńska-Kijewska z Wydziału Rozwoju Społecznego. 

Katalog wspiera rodziców i dzieci w sprawnym przeszukiwaniu oferty edukacyjnej, tak aby mogli być pewni, że wybierają propozycję najbliższą własnym potrzebom oraz potrzebom swoich dzieci.

Katalog w przejrzysty sposób informuje o szczegółach zajęć. Znajdziemy w nim:

- nazwę zajęć;

- organizatora wraz z danymi kontaktowymi;

- miejsce odbywania się zajęć;

- powiadomienie o odpłatności i jej ewentualnej wysokości.

Dodatkowo został on również podzielony na kategorie organizowanych zajęć oraz na dzielnicę, w której odbywają się konkretne zajęcia. Dzięki temu w łatwy i szybki sposób można sprawdzić czy usługi, których poszukujemy znajdują się w najbliższym sąsiedztwie.

Docelowo baza zawierać będzie ofertę edukacyjną zarówno podmiotów publicznych, jak i niepublicznych, jednak ze względu na trwającą rekrutację oraz prace związane układaniem i dostosowywaniem planów publicznych zajęć, w załączonej poniżej tabeli znajduje się obecnie jedynie oferta podmiotów prywatnych.

Katalog będzie uzupełniany i aktualizowany na bieżąco po otrzymywaniu kolejnych planów i zmian.

 

Zachęcamy do zapoznania się i korzystania z katalogu!

Katalog zajęć pozalekcyjnych realizowanuch na terenie Gdańska (47.85 KB), (.xlsx)

Katalog zajęć pozalekcyjnych realizowanuch na terenie Gdańska (123.56 KB), (.pdf)

Barbara Toczyńska Kijewska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi