Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska nr 1, 2, 3, 4, 5 rok 2009

A
A

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska nr 1, 2, 3, 4, 5 określonych w ?Programie Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2009 przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku".

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na 2009 rok na zadania  nr 1, 2 ,3, 4 ,5 w zakresie: profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałania przemocy w  rodzinie, ochrony i promocji zdrowia; rekreacji, krajoznawstwa oraz  wypoczynku dzieci i młodzieży; wspierania działalności naukowej z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej, szczególnie uzdolnionej;  oświaty i  wychowania,   z uwzględnieniem wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży   oraz  kształcenia ustawicznego.

Wyniki - dokument do pobrania (19 KB)