Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wyniki konkursu na realizację zadań publicznych z zakresu Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2015 rok, przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku

Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego:

aktywizacja mieszkańców w zakresie poprawy jakości terenów zieleni w miejscu zamieszkania i w miejscu pracy - tworzenie nowych miejsc wypoczynku dla społeczności lokalnych – małe zieleńce wypoczynkowe, skwery.

Do pobrania: Wyniki konkursu (34 KB)

Katarzyna Lewińska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi