Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

KOMUNIKAT – WYNIKI KONKURSÓW NA STANOWISKA DYREKTORÓW SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

A
A

Przewodniczący komisji konkursowych informuje, że w wyniku przeprowadzonych na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U z 2017r. poz. 1587)w dniach 21.02.2018r. i 23.02.2018r. postępowań rozstrzygnięto konkursy poprzez wyłonienie kandydata na stanowisko:

  1. Dyrektora Przedszkola nr 5 w Gdańsku przy ul. Burzyńskiego 10a. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Grażyna Bryk.
  2. Dyrektora Przedszkola nr 22 w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 104a. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Małgorzata Michalska.
  3. Dyrektora Przedszkola nr 41 w Gdańsku przy ul. Głębokiej 19. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Sylwia Chodubska.
  4. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 11 w Gdańsku przy ul. Wilhelma Stryjewskiego 28. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pan Piotr Pardo.
  5. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 19 w Gdańsku przy ul. Emilii Hoene 6. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pan Krzysztof Dudek.
  6. Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 50 w Gdańsku przy ul. Grobla IV 8. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Dorota Chojna.
  7. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdańsku przy al. gen. Józefa Hallera 16/18. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pan Dariusz Różycki.
  8. Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Gdańsku przy ul. Smoleńskiej 5/7. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pani Barbara Mizerska.
  9. Dyrektora Gdańskiej Szkoły Szermierki w Gdańsku przy ul. VII Dwór 7. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pan Adam Władek.
  10. Dyrektora Szkół Okrętowych i Ogólnokształcących „CONRADINUM” w Gdańsku przy ul. Grzegorza Piramowicza 1/2. Kandydatem na stanowisko Dyrektora jest Pan Andrzej Butowski.

Gdańsk, 26.02.2018r.

Lucyna Pietrzela (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego