Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie dotyczącym realizacji zadania publicznego pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" w roku 2013 oraz wyniki oceny formalnej złożonych ofert.

Wykaz ofert złożonych w otwartym konkursie dotyczącym realizacji zadania publicznego pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" w roku 2013 oraz wyniki oceny formalnej złożonych ofert.

A
A

Wykaz ofert  złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań Miasta Gdańska określonych w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2013 rok,  zgodnie z Zarządzeniem Nr 154/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 12 lutego 2013 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej:

Lp.

Nazwa organizacji

Wynik oceny formalnej oferty

1.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 
z siedzibą w Gdańsku 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B

Oferta zakwalifikowana do II etapu-

2.

 

Stowarzyszenie „Zrównoważony Rozwój”
z siedzibą w Gdańsku 80-313, przy ul. Tetmajera 13

Oferta zakwalifikowana do II etapu-