Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Wykaz ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs dotyczący realizacji zadania publicznego pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" w roku 2012 oraz wyniki oceny formalnej złożonych ofert

Wykaz ofert, które wpłynęły na otwarty konkurs dotyczący realizacji zadania publicznego pn. "Akademia Gdańskiego Przedsiębiorcy" w roku 2012 oraz wyniki oceny formalnej złożonych ofert

A
A

 Wykaz ofert  złożonych w otwartym konkursie na realizację zadań Miasta Gdańska określonych w Programie Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 rok,  zgodnie z Zarządzeniem Nr 101/12 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 26 stycznia 2012 roku wraz z informacją o wynikach oceny formalnej:

Lp.

Nazwa organizacji

Wynik oceny formalnej oferty

1.

Gdańska Fundacja Przedsiębiorczości 
z siedzibą w Gdańsku 80-386, przy ul. Lęborskiej 3B

Oferta zakwalifikowana do II etapu-

2.

Oferta wspólnazłożona przez:
  1. Stowarzyszenie Dobre Wiadomości
    z siedzibą w Gdańsku 80-388, przy ul. Władysławowska 1
  2. Planowanie Rozwoju PBS
    z siedzibą w Gdyni 81-530, przy ul. Wrocławskiej 129

Oferta odrzucona- nie podlega uzupełnieniu oraz nie spełnia warunków formalnych konkursu