PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Współpraca Miasta Gdańska z sektorem społecznym. Raport z badania

A
A

Wydział Rozwoju Społecznego na początku 2021 roku zlecił firmie Pogotowie Facylitacyjne realizację badania sektora społecznego w Gdańsku. Podczas badania przeprowadzono wywiady fokusowe oraz rozmowy indywidualne z przedstawicielkami i przedstawicielami sektora społecznego, a także z wybranymi pracownikami i pracowniczkami Urzędu Miejskiego w Gdańsku. Przeprowadzono również ankietę, którą wypełniło w sumie 201 organizacji pozarządowych i 10 grup nieformalnych.

Celem badania była: 

  • diagnoza sytuacji gdańskich organizacji społecznych i grup nieformalnych, 
  • określenie mocnych i słabych stron współpracy między jednostkami miejskimi i sektorem obywatelskim, 
  • ewaluacyjne spojrzenie na wieloletni program współpracy.  

Badanie stanowi pierwszy etap wypracowywania koncepcji współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi i grupami nieformalnymi. Proces ten będzie tworzony wspólnie z sektorem społecznym - w odpowiedzi na jego potrzeby i wyzwania.

Poniżej znajduje się raport z badania zawierający najważniejsze wnioski i rekomendacje.

Do pobrania:

Współpraca Miasta Gdańska z sektorem społecznym - Raport z badania. (1.83 MB)