PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Wsparcie stypendialne dla rozpoczynających studia

A
A

1 lipca rozpocznie się rekrutacja do XIV edycji Programu Stypendiów Pomostowych.  Mogą się o nie ubiegać ambitni i zdolni maturzyści z małych miejscowości, pochodzący z niezamożnych rodzin, którzy chcą kontynuować naukę na wyższych uczelniach. Stypendium, które wynosi 5000 zł rocznie ma ułatwić młodym ludziom podjęcie studiów. Wnioski można składać on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

O stypendia na I rok studiów mogą się ubiegać maturzyści, którzy zostali przyjęci na stacjonarne studia w polskich akademickich uczelniach publicznych, realizowane w trybie jednolitym lub dwustopniowym, pochodzący ze wsi i małych miast do 20 tys. mieszkańców, z rodzin o niskich dochodach (1225 zł na członka rodziny lub 1400 zł w przypadku orzeczenia o niepełnosprawności), osiągający dobre wyniki w nauce. Adresatami Programu jest młodzież pochodząca z rodzin pracowników dawnych PGR, uczestnicy finałów olimpiad przedmiotowych, wychowankowie rodzin zastępczych i państwowych domów dziecka oraz młodzi ludzie rekomendowani przez lokalne organizacje pozarządowe uczestniczące w Programie.

Stypendium na I rok studiów wynosi 5.000 zł i jest wypłacane w 10 miesięcznych ratach po 500 zł. Na starszych latach wysokość stypendiów jest zróżnicowana.

Aplikacja internetowa, dzięki której można składać wnioski aktywna będzie od 1 lipca do  17 sierpnia na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Lista stypendystów zostanie ogłoszona 5 października.

Program został zainicjowany w 2002 r. przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności w odpowiedzi na istotny problem społeczny, jakim jest wyraźna dysproporcja w dostępie do studiów między młodzieżą mieszkającą na wsi i w małych miastach - dla wielu uzdolnionych młodych ludzi próg szkoły wyższej jest trudny do przekroczenia głównie z powodu bariery materialnej. Program realizują Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości wspólnie z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, Fundacją PZU, Fundacją BGK.

W ciągu 13 lat Program Stypendiów Pomostowych przekształcił się w rozbudowany system stypendialny, w ramach którego przyznawanych jest 6 różnych stypendiów. Stypendia na I rok studiów stanowią  furtkę do programu stypendiów na kolejne lata nauki. Studenci osiągający dobre wyniki w nauce mogą korzystać ze stypendiów na II, III i IV rok studiów, stypendiów językowych, stypendiów umożliwiających odbycie części studiów za granicą, staży za granicą i w kraju, stypendiów doktoranckich oraz warsztatów psychologicznych.

W ramach Programu przyznano dotąd ponad 18.200 różnego rodzaju stypendiów, w tym. 13.300 na I rok studiów. Partnerzy przeznaczyli na ten cel 85 milionów zł.

Magdalena Kuczyńska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Kancelaria Prezydenta
Biuro Prasowe