Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Upływa termin składania planów finansowych na działania profilaktyczne

A
A

Gdańskie Centrum Profilaktyki Uzależnień informuje, że dnia 10.03.2017 r. upływa termin składania planów finansowych przez Placówki, które uzyskały dofinansowanie działań profilaktycznych ze środków Szczegółowego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2017. Szczegóły dotyczące przyznanego dofinansowania oraz instrukcja dotycząca składania planów finansowych zostały przekazane Placówkom drogą mailową poprzez platformę witkac.pl.