PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Tydzień Uprzejmości i Życzliwości w SP nr 23 w Gdańsku

W dniach 21 do 25 listopada 2016r. w Szkole Podstawowej nr 23 w Gdańsku został zorganizowany Szkolny Tydzień Uprzejmości i Życzliwości. Ten niezwykły tydzień otwierał Światowy Dzień Życzliwości i Pozdrowień. W kolejnych dniach, w każdej klasie i grupie przedszkolnej, realizowano zaplanowane zajęcia związane z tym świętem.

A
A
21 listopada przeprowadzono w klasach warsztaty edukacyjne, wykonano klasowe kodeksy uprzejmości i zaprezentowały  je przed całą szkołą.

W całym Tygodniu Uprzejmości i Życzliwości działała  Szkolna Poczta  Pozdrowień – w wyznaczonym miejscu na holu szkoły uczniowie mogli  przypinać kartki z życzeniami i pozdrowieniami dla koleżanek i kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły. Mile widziane były na kartkach rysunki, wierszyki itp.

22 listopada uczniowie klas 0–III wykonywali dla siebie emblematy z uśmiechem, słoneczkiem, które miały im towarzyszyć przez resztę dni tygodnia.

Uczniowie klas IV-VI dekorowali swoje klasy, wykonywali napisy związane z tygodniem uprzejmości np. miłego dnia, serdecznie witamy itp.

23 listopada uczniowie wszystkich klas wykonali prace plastyczne nt. uprzejmości, życzliwości, grzeczności, które utworzyły imponującą „Galerię życzliwości”. 24 listopada w każdej klasie przeprowadzono zajęcia warsztatowe pt. „Miss i Mister uprzejmości”. W trakcie tych zajęć każda klasa wybrała klasowego „Miss i Mistera uprzejmości”.  25 listopada przeprowadzono zajęcia i zabawy integracyjne, promujące grzeczne zachowanie oraz uprzejmą i życzliwą postawę.

W czasie trwania Tygodnia uprzejmości i życzliwości w całej szkole obowiązywały „przerwy ciszy”, uczniowie zobowiązani byli do prezentowania wobec siebie, grona pedagogicznego oraz pracowników obsługi zasad wynikających z kodeksów uprzejmości. Realizacja wszystkich zadań podlegała ocenie (w grupach wiekowych I-III i IV-VI). Klasy, które zdobyły największą ilość punktów wygrały bilety do kina, kolejne miejsca również zostały atrakcyjnie nagrodzone. Dla grupy przedszkolnej, mimo że nie brała udziału w konkursie szkolnym, za niezwykłą aktywność i piękne prace podarowano „słodkie niespodzianki”.

Tydzień Uprzejmości i Życzliwości w SP23 był doskonałym połączeniem nauki i zabawy oraz okazją do integracji grupy. Wszyscy uczniowie pod kierunkiem wychowawców klas i nauczycieli z dużym entuzjazmem i zaangażowaniem podejmowali proponowane zadania oraz podziwiali efekty swoich wspólnych działań.

Autorem i koordynatorem projektu były Pani Anna Troczyńska i Joanna Domaszewicz.