PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Turniej "Futbolowy Gdańsk" - zapraszamy

A
A


Miasto Gdańsk

Wydział Rozwoju Społecznego oraz CKZiU nr2 

zapraszają 

na turniej piłki nożnej dla gimnazjalistów

„Futbolowy Gdańsk”

w dniu 19 maja 2015

Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego nr 2 w Gdańsku przy ulicy Smoleńskiej 5/7

Rozpoczęcie turnieju o godzinie 9.00

Uczestnikami Projektu mogą być uczniowie szkół gimnazjalnych z klas I – III, z terenu Miasta Gdańska, którzy z własnej inicjatywy chcą rozwijać swoje pasje sportowe w dziedzinie piłki nożnej. Projekt zakłada udział chłopców i dziewcząt. Uczestnicy przystępują do Projektu jako Drużyny.

Zgłoszenia do Projektu przyjmowane są od 30.04.2015 do dnia 18.05.2015 do godziny 15.00. Drużyna złożona z Uczestników zgłasza się do rozgrywek bezpośrednio u Realizatora Projektu drogą internetową (e-mail: futbolowy@gdansk.gda.pl) lub telefonicznie u Koordynatora Projektu pod numerem telefonu: 58 / 323 67 75.

Karta zgłoszenia Drużyny do Turnieju (37 KB)

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie (175.5 KB)


Turniej realizowany w ramach Gdańskiego Programu Aktywności Fizycznej – Projekt Futbolowy Gdańsk.

Jan Ptach (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Integracji Społecznej i Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi