PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Szkolna i Obywatelska Edycja Olimpiady Wiedzy o Gdańsku

Już po raz ósmy zapraszamy mieszkańców Gdańska oraz miłośników naszego miasta, bez względu na wiek i wykonywany zawód, a także uczniów gdańskich szkół, do udziału w Olimpiadzie wiedzy o Gdańsku.

A
A

Zaproszenie

Edycja Obywatelska

W tym roku prezentujemy nieco odmienną formułę Olimpiady wiedzy o Gdańsku.

Zawody Olimpiady są dwustopniowe:

  • I stopień – internetowe eliminacje 14 maja 2016 r.
  • II stopień – finał w dniu Święta Gdańska 29 maja 2016 r.

Eliminacje, w formie testu wyboru, odbędą się w Gdańsku w sobotę 14 maja 2016 r. o godzinie 11.00, równocześnie w dwóch formułach, wypełnianej internetowo, w trybie on-line lub pisemnie, w Zespole Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku.


Edycja Szkolna

Uczniowie, którzy pragną wziąć udział w Olimpiadzie za pośrednictwem swoich nauczycieli bądź wychowawców zgłaszają Szkolnej Komisji Olimpiady akces do zawodów.
Natomiast Szkolne Komisje Olimpiady powinny przesłać dane o wytypowanych drużynach biorących udział w zawodach międzyszkolnych do Organizatora Olimpiady – Fundacji Gdańskiej (w przewidziany regulaminami sposób) do dnia 30 kwietnia!

Więcej informacji na stronie organizatora: Olimpiada wiedzy o Gdańsku