Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z Organizacjami Pozarządowymi w roku 2012

A
A

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XVIII/305/11 z dnia 29 września 2011 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2012. Dokument pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego i przedstawiony Radzie Miasta Gdańska w dniu 30.04.2013 r.

Załącznik: