Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2014 roku

A
A

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XLII/980/13 z dnia 26 września 2013 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2014. Dokument pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego i przedstawiony Radzie Miasta Gdańska w dniu 29.04.2015 r.

Do pobrania:

Sprawozdanie - plik pdf (2 MB)