Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi w 2013 roku

A
A

Sprawozdanie z wykonania Uchwały Rady Miasta Gdańska nr XXX/630/12 z dnia 27 września 2012 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013. Dokument pozytywnie zaopiniowany przez Gdańską Radę Działalności Pożytku Publicznego i przedstawiony Radzie Miasta Gdańska w dniu 29.04.2014 r.

Do pobrania:

Sprawozdanie - plik pdf (49 MB)