PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rusza rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza - Gdańsk.

Projekt skierowany jest do uczniów aktualnych klas VI szkoły podstawowej oraz klas I i II gimnazjów, wybitnie uzdolnionych w obszarze matematyki, fizyki i informatyki.

A
A

Baner

W każdym wypadku na nominowania ucznia, zgodę musi wyrazić rodzic/opiekun prawny ucznia.
Zgłoszenia do projektu można składać w szkołach lub bezpośrednio w Wydziale Rozwoju Społecznego, ul. Kartuska 5, pokój 304.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 15 lipca 2016 r.
Zgłoszeni kandydaci wezmą udział w badaniach diagnostycznych, przeprowadzonych przez wskazaną przez komisję rekrutacyjną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Gdańsku, które są podstawą do zakwalifikowania kandydata do testu uzdolnień kierunkowych. Test uzdolnień kierunkowych sprawdza jakość rozumowania i działania w sytuacjach nietypowych, dojrzałość i niestandardowość myślenia.

O terminach kolejnych etapów rekrutacji kandydaci będą informowani przez komisję rekrutacyjną powołaną przez Prezydenta Miasta Gdańska.

Uwaga! Laureaci konkursów przedmiotowych organizowanych przez kuratorów oświaty dla uczniów gimnazjów z następujących przedmiotów: matematyka, fizyka, informatyka mogą skorzystać z uproszczonej formy rekrutacji. Oznacza to, że nie muszą uczestniczyć w teście uzdolnień kierunkowych i uzyskują maksymalną liczbę punktów i w konsekwencji rekrutowani są do projektu w pierwszej kolejności. W takim przypadku wymagane jest dołączenie do arkusza nominacji kopii dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu laureata.

DO POBRANIA: