Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rozwój społecznej przedsiębiorczości młodzieży BYSED

Miasto Gdańsk przystąpiło do projektu "Rozwój społecznej przedsiębiorczości młodzieży BYSED” realizowanego w ramach Seed Money Facility EUSBSR w ramach Strategii Unii Europejskiej dla Regionu Morza Bałtyckiego (SUE RMB).

A
A
Logo programu EUSBSR
Logo programu EUSBSR
Materiały organizatora

Głównym celem projektu jest zbudowanie partnerstwa między podmiotami i opracowanie kolejnego wniosku projektowego w zakresie wzmocnienia przedsiębiorczości społecznej młodzieży z udziałem odpowiednich partnerów, z funduszy Unii Europejskiej w perspektywie 2014 – 2020 lub innego odpowiedniego źródła finansowania.

Liderem projektu jest Bałtycki Instytut Spraw Europejskich i Regionalnych BISER.

Partnerami projektu są:

  • Urząd Miejski w Gdańsku, Wydział Rozwoju Społecznego, Polska
  • Miasto Ryga, Łotwa
  • Social innovation centre, Łotwa
  • Estonian Social Enterprise Network, Estonia
  • Instytucja publiczna "Sveikatingumo idėjos", Litwa
  • Social Enterpreneurs, Dania

W ramach Projektu podjęte zostaną m.in. następujące działania:

  • określenie przykładów dobrych praktyk
  • badanie zapotrzebowania na szkolenia w dziedzinie młodzieży i przedsiębiorczości społecznej
  • identyfikacja potencjalnych partnerów do dużego projektu unijnego
  • badanie możliwych źródeł finansowania dla dużych projektów UE

Współpraca oficjalnie została rozpoczęta podczas pierwszego spotkania, które odbyło się 1 kwietnia 2016 roku. Przedstawiciele wszystkich Partnerów zostali zaproszeni do Sztokholmu do siedziby Stowarzyszenia Norden, które pełni rolę koordynatora EUSBSR Akcji Priorytetowej Edukacja. Anders Bergstrom, koordynator PA krótko opisał Strategię, prowadzonej polityki w obszarze edukacji, jej główne cele i założenia. Magda Leszczyna-Rzucidło z BISER zaprezentowała zasady i harmonogram realizacji projektu BYSED. Kolejnym punktem była prezentacja dr Mikael Scherdin’a z EntrepreneurshipLab i Uniwersytetu w Uppsali, który przedstawił swoją koncepcję Laboratorium Przedsiębiorczości w zakresie kształcenia w obszarze przedsiębiorczości, już realizowaną w kilku miastach państw nadbałtyckich.

Termin realizacji projektu: od 19 lutego 2016 roku do 31 marca 2017 roku.