Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzeniem Nr 1913/19 PMG z dnia 3 grudnia 2019 r.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  w niżej wymienionych obszarach: 

11) Edukacji, oświaty i wychowania: a) Gdański Fundusz Młodzieżowy 
16) Działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym: a) Gdański Fundusz Senioralny,
22) Wspierania rozwoju społeczności lokalnej: a) Gdański Fundusz Sąsiedzki

Do pobrania:

Wyniki oceny merytorycznej - regranting (280.21 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy