Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie wyników otwartego konkursów ofert ogłoszonego na podstawie Zarządzenia Nr 2064/19 PMG z dnia 31 grudnia 2019 r.

A
A

Prezydent Miasta Gdańska ogłasza wyniki konkursu na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok, przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku,  w niżej wymienionych obszarach: 

6) Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (WRS): 
b) w zakresie obszaru profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych: w zakresie ładu i porządku publicznego – prowadzenie Pogotowia Socjalnego dla Osób Nietrzeźwych

 

Do pobrania:

Wyniki oceny merytorycznej_pogotowie socjalne_dogrywka (282.39 KB)

Michał Pielechowski (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Współpracy