Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

Rekrutacja do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych

A
A
Art. 154 Ustawy Prawo Oświatowe nakłada na organ prowadzący publiczne przedszkole, publiczną inną formę wychowania przedszkolnego lub publiczną szkołę podstawową obowiązek określenia do dnia 31.01.2019 roku terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych oraz terminów składania dokumentów na rok szkolny 2019/2020.
j
Sylwia Sommer (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Organizacji i Monitorowania