PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza – Gdańsk

W dniu 6 czerwca 2017 r. rozpoczęła się rekrutacja do projektu Zdolni z Pomorza – Gdańsk. W tym roku zapraszamy do udziału w projekcie uczniów klas VI szkoły podstawowej i klas I, II i III gimnazjów, uzdolnionych w zakresie: matematyki, fizyki, informatyki, biologii, chemii oraz kompetencji społecznych (język polski, historia, wiedza o społeczeństwie, sztuka, filozofia).

A
A

Osobami nominującymi do udziału w Zdolnych z Pomorza – Gdańsk mogą być nauczyciele, pedagodzy, rodzice, uczniowie osobiście i inne osoby.

Aby wziąć udział w rekrutacji należy złożyć:

  1. Arkusz nominacji uczennicy/ucznia szczególnie uzdolnionego do udziału w projekcie Zdolni z Pomorza – Gdańsk
  2. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
  3. Wniosek o przeprowadzenie badań diagnostycznych w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej   

Dokumenty te należy złożyć w swojej szkole lub w Wydziale Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku, przy ul. Kartuskiej 5 do dnia 23 czerwca 2017 r.

Uczniowie zainteresowani rozwojem uzdolnień w zakresie matematyki, fizyki i informatyki będą zobowiązani przejść badanie diagnostyczne w wyznaczonej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku oraz wziąć udział w teście uzdolnień kierunkowych, którego termin wstępnie zaplanowano na dzień 23 września 2017 r. 

Uczniowie zainteresowani biologią, chemią oraz kompetencjami społecznymi do dnia 22 września 2017 r. przekazują przygotowany samodzielnie projekt w wybranym przez siebie obszarze. Prosimy o zapoznanie się ze wskazówkami dotyczącymi opracowania projektu kwalifikacyjnego.

Prace należy składać w Lokalnym Centrum Nauczania Kreatywnego działającym w III Liceum Ogólnokształcącym im. Bohaterów Westerplatte w Gdańsku przy ul. Topolowej 7 lub VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Komisji Edukacji Narodowej w Gdańsku przy ul. Kartuskiej 128.

W podanych szkołach uczniowie będą prezentować swoje projekty. Terminy prezentacji projektów zostaną ustalone przez Komisję Rekrutacyjną po złożeniu przez uczniów projektów. Uczniowie zakwalifikowani do udziału w projekcie będą zobowiązani do udziału w badaniu diagnostycznym w wyznaczonej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gdańsku.

Uczniowie, którzy są finalistami lub laureatami olimpiad i konkursów kuratoryjnych z przedmiotów objętych projektem nie muszą pisać testu uzdolnień kierunkowych czy też przygotowywać projektu. Wystarczy, że do Arkusza nominacji dołączą kserokopię stosownego zaświadczenia.

Prosimy o zapoznanie się  z poniższymi dokumentami:

Regulamin rekrutacji uczniów do projektu „Zdolni z Pomorza – Gdańsk”, wskazówki dla uczniów przygotowujących projekty oraz dokumenty, które należy złożyć dostępne są także w szkołach.

Dziecko, które wykazuje się zdolnościami w jakiejś dziedzinie lub przedmiocie należy wspomagać

Osoby do kontaktu w sprawach rekrutacji:

Iwona Kossakowska tel. 58 323 67 21

Joanna Brzoskowska tel. 58 341 05 42 

 

                            

Iwona Kossakowska (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego
Referat Organizacji i Monitorowania