Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Realizacja wybranych inwestycji

A
A

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnym planem prac Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska w ramach inwestycji w infrastrukturę sportową i edukacyjną oraz rewitalizacji obszaru Dolnego Miasta

W terminie 22.08-26.09.2014r. planuje się zakończenie robót budowlanych i rozpoczęcie procedur odbioru części boisk sportowych, placów zabaw oraz pozostałej infrastruktury sportowej oraz dalsze prace rewitalizacyjne na Dolnym Mieście. Zostaną także ogłoszone nowe przetargi oraz rozpoczną się procedury otwarcia ofert dla pozostałych zadań inwestycyjnych, w tym realizowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Większość realizowanych i planowanych inwestycji ma na celu stworzenie bazy dla działań społecznych i aktywności fizycznej mieszkańców Gdańska, a w szczególności dzieci i młodzieży. Poniżej znajduje się szczegółowy plan prac DRMG na najbliższy miesiąc.

 

Planowane ogłoszenia przetargów:

• Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej na opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Warszawskiej w Gdańsku. Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie dynamicznie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta. Przetarg ogłoszony zostanie w biuletynie UE. Ogłoszenie przetargu planowane jest w pierwszej połowie września, a otwarcie ofert po 40 dniach od ogłoszenia.

• Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania, którego przedmiotem jest modernizacja boiska sportowego przy Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt 1 w Gdańsku. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożona oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. W ramach modernizacji w obiektach oświatowych boisko piłkarskie w Szkole Podstawowej nr 69 przy ul. Zielony Trójkąt zyska sportową nawierzchnię z trawy syntetycznej. Dodatkowo w wyniku realizacji zadania powstanie 60 m, 3 – torowa bieżnia lekkoatletyczna o nawierzchni poliuretanowej w kolorze czerwonym. Zamówienie obejmuje również wykonanie zeskoczni z rozbiegiem 27 metrowym do skoku w dal o nawierzchni poliuretanowej w kolorze niebieskim. Zmodernizowane boisko będzie ogrodzone i oświetlone, rozbudowany zostanie także monitoring. Ponadto wykonane zostaną niezbędne dojścia chodnikowe. Realizacja robót budowlanych zakończy się w połowie listopada. WIĘCEJ

• Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej dla zadania, którego przedmiotem jest budowa boiska wielofunkcyjnego przy Centrum Szkolenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 przy ulicy Smoleńskiej 6/8 w Gdańsku. Pierwsze postępowanie zostało unieważnione ponieważ złożona oferta przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Zakres realizacji obejmuje wykonanie boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni poliuretanowej wraz z wyposażeniem, ogrodzenia terenu szkoły, chodników z kostki betonowej. Realizacja zamówienia potrwa do 15.11.2014 r. WIĘCEJ

• Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego dla zadania, którego przedmiotem jest „Przeniesienie Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ul. Augustyńskiego 1 w Gdańsku do budynku Zespołu Szkół Budownictwa Okrętowego, przy ul. J Hallera 16/18 w Gdańsku – zagospodarowanie terenu” – etap II. Zakres realizacji obejmuje wykonanie zjazdu z ul. Hallera na teren szkoły, wewnętrznego układu komunikacyjnego, parkingu na 148 miejsc, oświetlenia oraz zagospodarowania terenu. Planowany termin otwarcia ofert pierwsza polowa września, realizacja zakończy się 31.03.2015 r.

• Trwają prace związane z przygotowaniem postępowania przetargowego dla zadania, którego przedmiotem będzie dostawa wyposażenia do budowanego budynku Żłobka przy ul. Królewskie Wzgórze w Gdańsku. Planowany termin otwarcia ofert 01.09.2014 r. Dostawa potrwa do połowy grudnia br.

 

Planowane otwarcia ofert:

• 25.08.2014 r. - planowane otwarcie ofert dla zadania, którego przedmiotem jest budowa obiektu socjalnego dla obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 81 przy ul. Siedleckiego 14 w Gdańsku – Osowej. Realizacja zadania obejmuje budowę budynku zaplecza szatniowo- sanitarnego dla szkolnych boisk z pełnym wyposażeniem pomieszczeń i wykonaniem dojścia do budynku od strony drogi dojazdowej i istniejących chodników szkolnych. W budynku znajdą się m.in.: pomieszczenie trenera, magazyn, 2 pomieszczenia szatni z toaletami, WC dla osób niepełnosprawnych, natryski. Powierzchnia użytkowa 98,32m2, kubatura budynku 350m3, powierzchnia zabudowy: 121,59m2, ilość kondygnacji 1. Planowany termin zakończenia realizacji przewidziano na 10.12.2014 r. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WIĘCEJ 

• 26.08.2014 r. – planowane jest otwarcie ofert na zadaniu, którego przedmiotem jest modernizacja boiska szkolnego oraz budową bieżni ze skocznią w dal przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy. W ramach inwestycji wykonane zostanie wielofunkcyjne boisko i 4- torowa bieżnia sportowa o nawierzchni poliuretanowej, ogrodzenie, plac zabaw (o nawierzchni piaskowej) wraz z przeniesieniem istniejących urządzeń zabawowych oraz chodniki. W ramach realizacji rozbudowany zostanie także szkolny monitoring boiska, i zagospodarowana zieleń. Zakończenie robót budowlano- montażowych 14.11.2014 r. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WIĘCEJ

• 28.08.2014 r. planowane otwarcie ofert na zadaniu, którego przedmiotem jest zagospodarowanie terenu wokół Pustego Stawu w dzielnicy Stogi w Gdańsku. Zakres robót przewiduje objęcie pracami terenu w pasie około 100 m od brzegu Pustego Stawu wraz z dojściami od strony ulic Nowotnej i Sówki. Otwarcie ofert planowane jest na 28 sierpnia. Realizacja zadania potrwa do 21.11.2014 r. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WIĘCEJ

• 29.08.2014 r. – planowane otwarcie ofert na zadaniu, którego przedmiotem jest przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 45 przy ul. Matki Polki 3a w Gdańsku”. W ramach inwestycji przewiduje się wykonanie boiska wielofunkcyjnego, bieżni oraz zeskoczni do skoku w dal. Planowany termin zakończenia realizacji 30.10.2014 r.

• 04.09.2014 r.- planowane jest otwarcie ofert na zadaniu, którego przedmiotem jest budowa Parku Wolności - tj. zagospodarowanie terenu ZSO nr 5 w nowym Porcie w Gdańsku. Zakres realizacji przewiduje wykonanie Parku Wolności wraz z wyposażeniem w urządzenia zabawowe, zakup i montaż elementów małej architektury, odtworzenie miejsc postojowych, wykonanie nasadzeń roślinnych, zainstalowanie kamer i dodatkowych opraw na istniejących słupach oświetleniowych. Zakończenie realizacji zadania 14.11.2014 r. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WIĘCEJ

• 05.09.2014 r. planowane jest otwarcie ofert na zadaniu, którego przedmiotem jest remont i rozbudowa istniejącego oświetlenia w parku im. Jana Pawła II w dzielnicy Zaspa w Gdańsku - wzdłuż ciągu pieszego prowadzącego od Al. Rzeczypospolitej do ul. J. Meissnera. Zakończenie robót planowane na dzień 14.11.2014 r.

• 30.09.2014 r - planowane jest otwarcie ofert na zadaniu, którego przedmiotem jest opracowanie kompletnej dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla budowy ulicy Nowej Świętokrzyskiej w Gdańsku. Projektowany układ drogowy będzie stanowił połączenie dynamicznie rozwijających się osiedli dzielnicy Gdańsk Południe z północnymi dzielnicami miasta. Przetarg ogłoszony zostanie w biuletynie UE. WIĘCEJ

 

Zakończenie robót / odbiory:

• 20.08.2014 r.- zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na Budowie boiska przy Szkole Podstawowej nr 60 przy ul. Chłopskiej 64 w Gdańsku – etap I. Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania. WIĘCEJ

• 22.08.2014 r.- odbiór na zadaniu polegającym na budowie boiska do piłki nożnej na terenie osiedla Zaspa Młyniec przy ul. Startowej. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WIĘCEJ

• 22.08.2014 r. – odbiór na zadaniu związanym z przebudową boisk szkolnych w ZKPiG nr 6 przy ul. Hoene 6 w Gdańsku. WIĘCEJ

• 25.08.2014 r. - planowane jest zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na Przebudowie szybu windowego dźwigu osobowego w segmencie F budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 8 przy ul. Meissnera 9 w Gdańsku. Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa. WIĘCEJ

• 25.08.2014 r. - planowane jest zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na budowie placu zabaw na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 8 przy ul. Szyprów 3 – (pow. 299,14m2). Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania. WIĘCEJ

• 25.08.2014 r. - planowane jest zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na modernizacji większego boiska sportowego (do piłki ręcznej i koszykówki) w Gimnazjum nr 11 przy ul. Kłosowej. Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania. WIĘCEJ

• 26.08.2014r. – odbiór na zadaniu polegającym na przebudowie boisk szkolnych w V Liceum Ogólnokształcącym przy ul. Liczmańskiego w Gdańsku. WIĘCEJ

• 26.08.2014 r. - planowane jest zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na remoncie podłóg na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 27 (ZKPiG 20) przy ul. Poli Gojawiczyńskiej w Gdańsku. Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania. ZADANIE REALIZOWANE W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO WIĘCEJ

• 27.08.2014 r. – odbiór na zadaniu polegającym na modernizacji sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku przy ul. Obywatelskiej 1. WIĘCEJ

• 28.08.2014 r. – odbiór na zadaniu polegającym na nadbudowie segmentu "E" wraz z remontem sali gimnastycznej. WIĘCEJ

• 29.08.2014 r. - planowane jest zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na przebudowie boiska szkolnego na terenie Szkoły Podstawowej nr 81 przy ulicy Siedleckiego 14 w Gdańsku. Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania. WIĘCEJ

• 30.08.2014 r. - planowane jest zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na remoncie budynku Szkoły Podstawowej Nr 11 przy ul. Stryjewskiego 25 w Gdańsku. Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania. WIĘCEJ

• 01.09.2014 r. - planowane jest zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na budowie placu zabaw na terenie Zespołu Kształcenia Podstawowego o Gimnazjalnego nr 17 przy ul. Wąsowicza 30 (pow. 306,07m2). Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania. WIĘCEJ

• 09.09.2014 r. – planowane jest zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na Modernizacji sali gimnastycznej Zespołu Szkół Architektury Krajobrazu i Handlowo-Usługowych w Gdańsku przy ul. Czyżewskiego 31. Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania. WIĘCEJ

• 15.09.2014 r. - planowane jest zakończenie robót budowlanych na zadaniu polegającym na modernizacji sali gimnastycznej oraz wykonaniu ścianki wspinaczkowej przy Szkole Podstawowej nr 27 im. Dzieci Zjednoczonej Europy. Po zgłoszeniu do tutejszej Dyrekcji informacji o zakończeniu robót rozpocznie się procedura odbiorowa zadania. WIĘCEJ

 

REWITALIZACJA DOLNEGO MIASTA W GDAŃSKU (Planowane roboty na tydzień 22 -29.09.2014 r.):

1. Ul. ŚLUZY

BRANŻA DROGOWA- Kontynuacja wykonywania koryta oraz warstw podbudów chodników. Rozpoczęcie układania chodnika w obrębie gimnazjum

BRANŻA ELEKTRYCZNA- Przekładka kabla SN na skrzyżowaniu z Kamienną Groblą

2. UL. DOLNA

BRANŻA BUDOWLANA –IZOLACJE - Zakończenie izolacji Dolna 10A

BRANŻA ELEKTRYCZNA - Kontynuacja ustawiania fundamentów słupów oświetleniowych w pasie rozdziału

3. UL. ŁĄKOWA

BRANŻA DROGOWA - Układanie warstw podbudów pod chodniki

BRANŻA BUDOWLANA –IZOLACJE -Kontynuacja robót wykończeniowych budynków w kierunku ul. Śluza

4. UL. WRÓBLA

BRANŻA DROGOWA - Wykonanie koryta na odcinku Śluza-Toruńska

BRANŻA BUDOWLANA –IZOLACJE - Roboty wykończeniowe budynków w kierunku ul. Toruńska

5. UL. KURZA

BRANŻA WOD-KAN -Kontynuacja wykonywania kanalizacji deszczowej – przykanaliki

6. UL. DOBRA

BRANŻA WOD-KAN - Kontynuacja wykonywania kanalizacji deszczowej

7. UL. TORUŃSKA

BRANŻA BUDOWLANA –IZOLACJE - Zakończenie robót izolacyjnych na budynkach Toruńska 23 i 25

8. UL. KIETURAKISA

BRANŻA WOD-KAN - Układanie wodociągu

 

Więcej o projekcie "Rewitalizacja Dolnego Miasta w Gdańsku"

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska