PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 TRÓJMIEJSKI

Projekt Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 TRÓJMIEJSKI
Projekt Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 TRÓJMIEJSKI realizowany przez Gminę Miasta Gdańska, którego liderem jest Fundacja „DC Edukacja”.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
thumbnail_FE_POPC_poziom_pl-1_rgb (5)

Projekt Zaprogramuj swoją przyszłość – NUTS 43 TRÓJMIEJSKI realizowany jest przez Fundację "DC Edukacja" w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska.

Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych, zwłaszcza w zakresie podstaw programowania u 300 nauczycieli(ek) edukacji wczesnoszkolnej oraz 4800 uczniów(ennic) klas 1-3 szkoły podstawowe z miasta Gdańska do 31.12.2022. Projekt przyczyni się do zwiększenia dostępności i stopnia wykorzystania technologi informacyjno-komunikacyjnych przez mieszkańców z obszaru gminy miasta Gdańska.
Projekt zrealizuje cele poprzez przeprowadzenie warsztatów i konsultacji dla 300 nauczycieli, zajęcia pozalekcyjne z zakresu programowania dla 4800 uczniów, organizację zajęć poza szkołą np.”zimowiska", doposażenie szkół w nowoczesny sprzęt IT oraz materiały dydaktyczne. Wszystkie zajęcia prowadzone będą z wykorzystaniem efektywnych form nauczania i będą zgodne ze standardami wymagań kompetencji cyfrowych, z uwzględnieniem różnych poziomów zaawansowania, w tym dedykowania zajęć uczniom w różnym wieku (klasy 1-3 szkoły podstawowej) oraz prowadzenia zajęć dla uczniów o wysokim początkowym poziomie, a także osób niepełnosprawnych.

Nr Projektu: POPC.03.02.00-00-0040/19
Obszar realizacji: Trójmiasto
Termin realizacji: 01.09.2019– 31.12.2022

Wartość projektu: 2 370 405,97 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 2 001 522,63 PLN
Wkład Budżetu Państwa: 245 253,34 PLN