PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Projekt "Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług"

Projekt "Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług"
Projekt "Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług" realizowany jest przez Fundację "DC Edukacja" w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska.
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl

Projekt "Cyberbezpieczeństwo technologii mobilnych w korzystaniu z e-usług" realizowany jest przez Fundację "DC Edukacja" w partnerstwie z Gminą Miasta Gdańska.
 
Celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych 3414 osób fizycznych, które ukończyły 18 rok życia poprzez realizację działań szkoleniowych w woj. pomorskim do 31.01.2023.
W ramach projektu zaplanowano skalowanie "dobrej praktyki" zrealizowanej przez Partnera w ramach projektów RPO WP 2014-2020. Dobra praktyka polega na realizacji programu szkoleniowego dotyczącego bezpieczeństwa korzystania z technologii mobilnych w zastosowaniach edukacyjnych z uwzględnieniem specyfiki dostępu do tych urządzeń dzieci i młodzieży. Udział osób dorosłych
(rodziców/opiekunów oraz nauczycieli) w działaniach szkoleniowych pozwoli im na nabycie umiejętności bezpiecznego korzystania z ogólnodostępnych e-usług.
 
Nr Projektu: POPC.03.01.00-00-0186/19
Obszar realizacji: województwo pomorskie
Termin realizacji: 01.02.2020– 31.01.2023
Wartość projektu: 999 124,41 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 845 558,98 PLN
Wkład Budżetu Państwa: 153 565,43 PLN