PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej - KONKURS!

W związku z Gdańskim Tygodniem Zawodowca organizowanym w dniach 7.03-12.03.2016 roku Prezydent Miasta Gdańska ogłasza konkurs „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej”. Konkurs organizowany jest w okresie od 1 lutego 2016 r. do 9 marca 2016r.

A
A

Celem konkursu jest promowanie kształcenia zawodowego, wzmocnienie współpracy pomiędzy pracodawcami i szkołami zawodowymi oraz ukierunkowanie kształcenia zawodowego na innowacyjne rozwiązania techniczne i technologiczne, a także działanie na rzecz spójności kompetencji absolwentów z oczekiwaniami pracodawców - informuje Piotr Kowalczuk Z-ca Prezydenta Miasta Gdańska ds. Polityki Społecznej. 

Konkurs ma charakter otwarty – nominacje mogą uzyskać firmy niezależnie od przynależności organizacyjnej, które działają na obszarze Polski i współpracują ze szkołami/ placówkami zawodowymi w Gdańsku minimum od 2 lat.

Nominacje do tytułu „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej” mogą zgłaszać dyrektorzy (wicedyrektorzy, kierownicy kształcenia praktycznego) publicznych szkół/placówek kształcenia zawodowego, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia) lub osoby indywidualne. Jeden ww. podmiot może nominować maksymalnie 3 firmy współpracujące z daną szkołą, która kształci w jednym z obszarów, o którym mowa w rozporządzeniu MEN w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego:

  • administracyjno-usługowy (A),
  • budowlany (B),
  • elektryczno-elektroniczny (E),
  • mechaniczny i górniczo-hutniczy (M),
  • rolniczo-leśny z ochroną środowiska (R),
  • turystyczno-gastronomiczny (T),
  • medyczno-społeczny (Z),
  • artystyczny (S).

Formularze nominacji należy składać w siedzibie Wydziału Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w pokoju 304 (sekretariat) do 10 lutego 2016 roku. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi na Gali Finałowej Konkursu w dniu 9 marca 2016 roku.

Regulamin Gdańskiego Konkursu „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej” 2016 (284.55 KB)

Formularz nominacji w Gdańskim Konkursie „Pracodawca przyjazny gdańskiej szkole zawodowej” 2016 (295.95 KB)

Więcej informacji:

Inspektor Katarzyna Chęsy 

ul. Kartuska 5 80-103 Gdańsk

tel.: 58 323 67 20

fax: 58 323 67 57

e-mail: katarzyna.chesy@gdansk.gda.pl