PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

POWSTAŁA Młodzieżowa Rada Miasta Gdańska

W dniach od 26 września do 3 października br. odbyły się wybory członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska w sześciu okręgach wyborczych.

A
A

Zgodnie Uchwałą Nr XI/177/11 Rady Miasta Gdańska z dnia 26 maja 2011 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska oraz z Zarządzeniem nr 1213/11 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 31 sierpnia 2011 r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska w dniach od 26 września do 3 października br. w sześciu okręgach wyborczych odbyły się wybory członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Z grona uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (dziennych dla młodzieży) samorządy uczniowskie desygnowały elektorów do Zgromadzenia Elektorskiego, które wybrało członków Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Kadencja rady trwa 2 lata.

Głównym zadaniem Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska jest przedstawianie opinii w sprawach dotyczących młodzieży wobec organów administracji samorządowej Miasta Gdańska poprzez podejmowanie uchwał i stanowisk oraz inicjowanie i promowanie działań o charakterze społecznym, edukacyjnym, kulturalnym, sportowym, rekreacyjnym, ekologicznym i charytatywnym. Młodzieżowa Rada MG obraduje na sesjach zwoływanych według kalendarza prac w Sali Obrad Rady Miasta przy ul. Wały Jagiellońskie1.

Członkowie Zgromadzenia Elektorskiego Okręgu Wyborczego nr 1 wybrali 6 radnych.
Wybory odbyły się w Zespole Szkół Energetycznych w Gdańsku:

Imię i nazwisko elektora wybranego do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Nazwa szkoły

Zbigniew Klebba

Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku - Technikum nr 13

Paula Stachacz

Zespół Szkół Energetycznych w Gdańsku - XIII Liceum Ogólnokształcące

Mateusz Witkowski

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku - IV Liceum Ogólnokształcące

Aleksandra Zajączkowska

Gimnazjum nr 11 w Gdańsku

Noemi Spi

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 5 w Gdańsku - IV Liceum Ogólnokształcące

Paulina Cieślak

Zespół Szkół Inżynierii Środowiska CKU w Gdańsku - Technikum nr 14

W Okręgu Wyborczym nr 2 wybrano 8 radnych.
Wybory odbyły się w Szkołach Ekonomiczno ? Handlowych w Gdańsku:

Imię i nazwisko elektora wybranego do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Nazwa szkoły

Marcin Wasilewski

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku - Technikum nr 4

Piotr Płatkowski

Gdańskie Autonomiczne Gimnazjum

Jarosław Tokarek

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe w Gdańsku - Technikum nr 11

Maciej Barzowski

Zespół Szkół Łączności w Gdańsku - Technikum nr 4

Agnieszka Rygwelska

Szkoły Ekonomiczno-Handlowe w Gdańsku - Technikum nr 11

Daniel Sowulewski

Gdańskie Liceum Autonomiczne

Julia Nagrabska

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 7 w Gdańsku - Gimnazjum nr 3

Aleksandra Olechnowska

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 4 - Gimnazjum nr 4

W Okręgu Wyborczym nr 3 wybrano 5 radnych.
Wybory odbyły się w VIII Liceum Ogólnokształcącym w Gdańsku:

Imię i nazwisko elektora wybranego do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Nazwa szkoły

Aleksandra Trawińska

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku - XXII Liceum Ogólnokształcące

Julia Bartoszewska

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 24 - Gimnazjum nr 31

Michał Nowakowski

XX Liceum Ogólnokształcących w Gdańsku

Kamil Pischke

Zespół Szkół Budowlano-Architektonicznych w Gdańsku - Technikum nr 6

Damian Jasiukajć

VIII Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

W Okręgu Wyborczym nr 4 wybrano 5 radnych.
Wybory odbyły się w Szkołach Okrętowych i Ogólnokształcących ?CONRADINUM? w Gdańsku:

Imię i nazwisko elektora wybranego do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Nazwa szkoły

Michał Orfin

III Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Mateusz Zacniewski

Pomorskie Szkoły Rzemiosł w Gdańsku - Technikum nr 1

Katarzyna Lemanowicz

IX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

Witold Jurewicz

Gimnazjum nr 1 w Gdańsku

Joanna Pawłowska

XIX Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku

W Okręgu Wyborczym nr 5 wybrano 5 radnych.
Wybory odbyły się w Ogólnokształcących Szkołach Sportowych w Gdańsku:

Imię i nazwisko elektora wybranego do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Nazwa szkoły

Mateusz Ilczuk

Ogólnokształcące Szkoły Sportowe w Gdańsku - Szkoła Mistrzostwa Sportowego nr 2

Marcelina Babraj

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 13 w Gdańsku - Gimnazjum nr 17

Karolina Czuba

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 8 w Gdańsku - Gimnazjum nr 18

Adam Duchnowski

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 12 w Gdańsku - Gimnazjum nr 16

Paweł Genda

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego ZPRwP

W Okręgu Wyborczym nr 6 wybrano 5 radnych.
Wybory odbyły się w Zespole Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku:

Imię i nazwisko elektora wybranego do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska

Nazwa szkoły

Tomasz Swebocki

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku - XXIV Liceum Ogólnokształcące

Wojciech Dudzic

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 26 w Gdańsku - Gimnazjum Sportowe nr 46

Maria Prusik

Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego nr 17 w Gdańsku - Gimnazjum nr 24

Agnieszka Prysak

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Gdańsku - XXIV Liceum Ogólnokształcące

Natalia Lutomska

Zespół Szkół Sportowych i Ogólnokształcących w Gdańsku - XII Liceum Ogólnokształcące

Komisje Wyborcze w poszczególnych okręgach wyborczych zostały powołane Zarządzeniem nr 1213/11 PMG z dnia 31 sierpnia 2011r. w sprawie wyborów do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska. Członkami Komisji Wyborczych byli radni z Komisji Edukacji, radni z Komisji Samorządu i Ładu Publicznego oraz pracownicy Biura Rady Miasta Gdańska i Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Gdańsku. W każdym okręgu wyborczym przewodniczącym Komisji Wyborczej był dyrektor szkoły, w której odbywały się wybory. Okręgi wyborcze w wyborach do Młodzieżowej Rady Miasta Gdańska swym obszarem odpowiadają okręgom wyborczym do Rady Miasta.

W tym ważnym dla młodych gdańszczan momencie życzymy młodzieży, która będzie reprezentowała swoich rówieśników w Młodzieżowej Radzie Miasta Gdańska, dobrych pomysłów i rozważnych decyzji.

Przygotowała: Bogumiła Bieniasz
Wydział Edukacji ? Referat Analiz i Strategii