Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Posiedzenia 2015 -

A
A
Lp.DataProtokół z posiedzenia
 1.28.05.2015Pierwsze posiedzenie Gdańskiej Rady Oświatowej
2. 18.06.2015 Sieć szkół i przedszkoli w Gdańsku. Program Operacyjny Edukacja - od diagnozy do działania.
3. 17.10.2015 Program "Gdańszczanin 2020" oraz Program Operacyjny Edukacja
4.19.11.2015Edukacja przedszkolna, RPO "Gdańsk miastem zawodowców", kierunki działania gdańskich PPP
5.10.12.2015Kryteria rekrutacji do przedszkoli i szkół w roku szkolnym 2016/2017
6.14.01.2016Znowelizowana Ustawa o systemie oświaty
7.04.02.2016Projekt Ustawy o zmianie ustawy - Karta Nauczyciela
8.17.03.2016Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych szkół podstawowych
9.
14.04.2016
Procedury, strategie zarządzania kryzysem w szkole
10.
19.05.2016
Gdański Program Ochrony Zdrowia Psychicznego
11.16.06.2016Oferta zasobów pomocowych dla gdańskich uczniów i nauczycieli na wypadek kryzysu w szkole
12.01.07.2016Zmiany w systemie edukacji przedstawione przez MEN w dniu 27 czerwca 2016
13.22.09.2016Specjalistyczne zajęcia dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym – standardy zajęć socjoterapeutycznych
14.20.10.2016Przygotowanie Gdańska do zmiany sieci szkół
15.17.11.2016Wyniki badań ankietowych w gdańskich szkołach. Przygotowania Gdańska do reformy edukacyjnej c.d.
16.15.12.2016Przygotowanie Gdańska do zmiany sieci szkół c.d.
17.02.02.2017Opiniowanie projektów uchwał w sprawie dostosowania sieci gdańskich szkół do nowego ustroju szkolnego
18.23.03.2017Opiniowanie uchwał w sprawie dofinansowania dokształcania i doskonalenia nauczycieli, kryteriów rekrutacji do szkół i placówek oraz zmian w dostosowaniu sieci szkół do nowego ustroju szkolnego
19.20.04.2017Funkcjonowanie Pozytywnej Szkoły Podstawowej w Gdańsku po decyzji Pomorskiej Kurator Oświaty. Opiniowanie projektów uchwał przed Sesją Rady Miasta Gdańska w dniu 25.04.2017 r.
20.18.05.2017Polityka stypendialna Miasta Gdańska dla uczniów i studentów
21.22.06.2017Miejski system wspierania form doskonalenia zawodowego gdańskiej kadry pedagogicznej
22.21.09.2017Organizacja roku szkolnego 2017/2018 w gdańskich placówkach oświatowych
23.19.10.2017Opiniowanie projektów uchwał Rady Miasta Gdańska
24.23.11.2017Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Miasta Gdańska za rok szkolny 2016/2017; modernizacja szkół w związku z reformą
25.14.12.2017

Oferta przedszkolna w Przedszkolu nr 82 i mieście Gdańsku. Przedszkole w oczach poradni psychologiczno-pedagogicznych

26.18.01.2018

Organizacja pomocy dla uczniów o różnych specjalnych potrzebach edukacyjnych

27.15.02.2018

Koncepcja funkcjonowania Ośrodka Koordynacyjno-Rehabilitacyjno-Opiekuńczego

28.22.03.2018

Oferta kształcenia zawodowego i ustawicznego w Gdańsku w połączeniu ze sprawozdaniem z Tygodnia Zawodowca

29.12.04.2018

Oferta Gdańska dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

30.17.05.2018Organizacja wczesnego wspomagania przy pomocy placówki wiodacej
31.23.08.2018Organizacja roku szkolnego 2018/2019
32.18.10.2018Podsumowanie kadencji Gdańskiej Rady Oświatowej w latach 2015-2018
33.

Sprawozdanie z prac Gdańskiej Rady Oświatowej w 2018 roku