PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Poprawa diagnozowania uczniów niepełnosprawnych

A
A

Wydział Rozwoju Społecznego Urzędu Miejskiego w Gdańsku w ramach realizacji projektu „Edukacja z widokiem na przyszłość” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, prowadzi postępowanie o  zamówienie publiczne na standaryzację, wdrożenie i promocję diagnozy funkcjonalnej uczniów zawodowych szkół specjalnych.

Więcej o projekcie „Edukacja z widokiem na przyszłość” oraz działaniach Gdańska na rzecz poprawy jakości diagnozy uczniów niepełnosprawnych intelektualnie tutaj

logo POKL

Aleksandra Kulik (0)
Urząd Miejski w Gdańsku
Wydział Rozwoju Społecznego