PORTAL MIASTA GDAŃSKA

Pomorskie S.O.S

Pomorskie S.O.S
Więcej artykułów poświęconych Gdańskowi znajdziesz na stronie głównej gdansk.pl
unia

POMORSKIE S.O.S

1. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant "Pomorskie S.O.S" dla Domu Pomocy Społecznej "Polanki"

Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant w wysokości 81.600 zł na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo leczniczych / zakładów pielegnacyjno - opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach programu "Pomorskie S.O.S"

Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

W ramach projektu poprawiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej "Polanki" oraz na rzecz jednostki poprzez zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących wraz z dozownikami oraz sprzętu w postaci: termometrów, ssaków, sterylizatora niezbędny do pracy z podopiecznym.

Ponadto w ramach działania utworzono 4 miejsca izolacji na terenie Domu Pomocy Społecznej "Polanki" dla nowo przyjętych osób oraz dla mieszkańców powracających z hospitalizacji. W ramach zadania zakupiono: łóżka rehabilitacyjne i szafki przyłóżkowe, stojaki na kroplówki, maty antywirusowe, oczyszczacze powietrza UVC oraz ozonatory.

 

2. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant „Pomorskie S.O.S" dla Domu Pomocy Społecznej „Ostoja", mieszczącego się przy ul. Hożej 4.

Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant w wysokości 67 200,00 zł na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo leczniczych / zakładów pielegnacyjno - opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach programu „Pomorskie S.O.S"

Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

W ramach projektu poprawiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Ostoja" oraz na rzecz jednostki poprzez zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice jednorazowe, maski ochronne, przyłbice, czepki, ochraniacze na obuwie, fartuchy, kombinezony barierowe, gogle, okulary), środków do dezynfekcji wraz z dozownikami oraz sprzętu w postaci: lamp bakteriobójczych, termometrów, pojemników na odpady medyczne, oczyszczaczy powietrza UVC oraz ozonatora. Ponadto zostało zakupione łóżko medyczne niezbędne do wyposażenia izolatki.

3. Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant „Pomorskie S.O.S" dla Domu Pomocy Społecznej „Orunia", mieszczącego się przy ul. Starogardzkiej 20.


Gmina Miasta Gdańska zrealizowała grant w wysokości 273 600zł na wsparcie pracowników domów pomocy społecznej / zakładów opiekuńczo leczniczych / zakładów pielegnacyjno - opiekuńczych / hospicjów w walce z epidemią COVID-19 w ramach programu „Pomorskie S.O.S"

Celem projektu było łagodzenie skutków epidemii COVID-19 oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom poprzez ograniczanie czynników ryzyka w miejscu pracy w stosunku do pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych, hospicjów stacjonarnych.

W ramach projektu poprawiono warunki bezpieczeństwa i higieny pracy pracowników pracujących bezpośrednio z mieszkańcami Domu Pomocy Społecznej „Orunia" oraz na rzecz jednostki poprzez zakup środków ochrony indywidualnej (rękawice jednorazowe, maski ochronne, przyłbice, czepki, ochraniacze na obuwie, fartuchy, kombinezony barierowe, gogle), środków do dezynfekcji powierzchni oraz rąk wraz z dozownikami bezdotykowymi i dotykowymi oraz sprzętu w postaci: lamp bakteriobójczych, oczyszczaczy powietrza, ozonatorów, zamgławiaczy, mat do dekontaminacji oraz sterylizatora.

Grant „Pomorskie S.O.S." współfinansowany z środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach poddziałania 5.4.2  Zdrowie na rynku pracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

POMORSKIE-S.O.S