PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

„Pasowanie szablą rycerski obyczaj...”

A
A

„…Gdzie lwy srogie w nocy do Gdańska wrót strzegą,

Motława swe fale przelewa,

Wyłania się szkoła z zielonej dzielnicy

W takt pieśni kołyszą się drzewa….”

Szkoła Podstawowa Nr 59  usytuowana jest na obrzeżach Gdańska na niewielkim wzgórzu, w dzielnicy Olszynka wśród małych domków, otoczona zielenią leżąca w miejscu, które jest oazą ciszy i spokoju tak potrzebnego w trudnym procesie dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczym. Opływ Motławy  tworzy tu zakole, w którym wśród trzcin ptactwo ma swoje siedliska. Słowa hymnu szkolnego, które cytuję świetnie oddają sielskość tego zakątka Gdańska.

Szkoła Podstawowa Nr 59 z dzielnicą Olszynka związana jest od roku 1960 czyli od momentu jej powstania. W roku 1992 ówczesny dyrektor Szkoły Sławomir Niecko zainicjował i przewodniczył staraniom o nadanie  szkole imienia. Patronami szkół są wybitni uczeni, twórcy kultury i sztuki, ludzie zasłużeni w dziedzinie oświaty i działalności społecznej, bohaterowie narodowi.  Patron musi stanowić wzór godny naśladowania, gdyż jego sylwetka, życiorys i wartości, jakim służył, kształtują postawy uczniów i tożsamość szkoły. Sylwetka patrona wpływa też na poczucie przynależności całej społeczności uczniowskiej do danej szkoły.  Wybór patrona nie był łatwy, ale zdecydowaliśmy wspólnie i po rocznych przygotowaniach  i pomocy Kombatantów na czele z Panem kapitanem Władysławem Dwojakiem Przewodniczącym Stowarzyszenia Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Rady Rodziców i sponsorów w dniu  2 maja 1994 roku nadano szkole imię 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka.                                                                                         

Od tego momentu jednym z naczelnych zadań naszego programu wychowawczego stało się wychowanie patriotyczne. Rycerski obyczaj pasowania szablą  pierwszoklasistów przez Kombatantów,  wszedł na stałe do kalendarza szkolnych uroczystości. Uczniowie uczestniczyli w wielu wycieczkach szlakiem 1 Dywizji do Francji, Belgii i Holandii.

sztandar szkoły

Podróżował z nim sztandar szkoły ufundowany przez Prałata Henryka Jankowskiego, który pochylając nad grobami żołnierzy, składał hołd poległym Pancerniakom. Organizowane są uroczystości związane z rocznicami nadania imienia i spotkania z Kombatantami, którzy wspominając swoje przeżycia z pól bitewnych stanowią wzór do naśladowania dla naszej młodzieży.

ślubowanie klas I.

Dnia 04.10.2017r. jak co roku w naszej szkole odbyło się Ślubowanie klas I. O godzinie 12:00, podekscytowani uczniowie utworzyli na szkolnym korytarzu szpaler i witali brawami Kombatantów przybyłych na uroczystość. Wspaniale prezentował się również zaproszony na ślubowanie ośmioosobowy oddział złożony z uczniów Liceum Ogólnokształcącego Centrum Nauki i Biznesu z klasy wojskowej. Uroczystość rozpoczęła się od wejścia na salę gimnastyczną pierwszoklasistów,  za nimi maszerowali licealiści w mundurach wojskowych prowadzeni przez członka Grupy Rekonstrukcji Historycznej „Tobie Polsko”, po nich weszły poczty sztandarowe: Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie i Szkoły Podstawowej Nr 59. Uroczystość zaszczycili obecnością: Pan podpułkownik  Paweł Górski z Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Gdańsku,  Pan major Edmund Popieliński – Sekretarz Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Kombatantów Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, kapitan Wacław Butowski,  porucznik Czesław Chmara, Adrian Spyra z Muzeum Polskiego Czynu Zbrojnego, Grzegorz Jaworowski z Grupy Rekonstrukcji Historycznej  „Tobie Polsko” , uczniowie  Liceum Ogólnokształcącego Centrum Nauk – Biznesu klasy wojskowej,  Grzegorz Szczepanik przewodniczący Rady Rodziców.                                                                                                      

Po części oficjalnej i  artystycznej przygotowanej przez wychowawczynie klas I  Elżbietę Kwias i Annę Bakowicz, nastąpił punkt kulminacyjny uroczystości  - ślubowanie i  pasowanie szablą na ucznia Szkoły Podstawowej Nr 59 w Gdańsku, którego dokonał w tym roku Pan kapitan Wacław Butowski. Żołnierz gen. Stanisława Maczka nie zapomniał również o kilku słowach do uczniów, wszyscy w skupieniu słuchaliśmy jego refleksji o patronie, o wojnie i pokoju, o patriotyzmie  i obowiązkach wobec szkoły, regionu, Polski, Europy i świata oraz własnego narodu. Ważnym dla pierwszoklasistów momentem było również przypieczętowanie „Aktu Ślubowania” odciskiem kciuka złożonym przez dzieci na specjalnie przygotowanym dokumencie.

sadzenie roślin przez klasy pierwsze

Szczególną pamiątką tego dnia, która będzie rosła wraz z dzieckiem – były drzewka sadzone własnoręcznie przez każdego pierwszaka na terenie obok budynku szkoły. Ten piękny zwyczaj sadzenia roślin przez klasy pierwsze, zapoczątkowany  przez Panią Dyrektor Elżbietę Niewiadomską – Abińską, tak bardzo się wszystkim spodobał, że  stał się tradycją pasowania pierwszoklasistów na uczniów naszej szkoły.

A teraz już tylko jak mówią słowa szkolnego hymnu:

     „ …Więc naprzód uczniowie!

        Nauka i praca,

        Wyraźne wytyczą nam cele,

        Niech chlubne tradycje żołnierzy od Maczka

        Zapału dodadzą nam wiele…”

      

                                                                         Elżbieta Kwias – wychowawca Ia, n-l SP 59 w Gdańsku