PORTAL MIASTA GDAŃSKA
PL | EN | DE

Otwarty IKM - Konkurs mini-grantowy

A
A
Otwarty IKM

Otwarty IKM to program dla mieszkańców, animatorów kultury, organizacji pozarządowych, grup nieformalnych, aktywistów czy instytucji. Dzięki niemu każdy może zrealizować swój pomysł na działanie kulturalne, społeczno-kulturalne czy edukacyjno-kulturalne w sieni Instytutu Kultury Miejskiej. IKM zapewnia wsparcie merytoryczne pracowników instytucji oraz, w razie potrzeby, finansowe (do 500 zł). Na propozycje i pomysły działań w czerwcu czekamy do 10 maja! Szczegóły na stronie: www.ikm.gda.pl/otwarty-ikm.

Do planowania i realizowania działań w ramach programu otwarty IKM zapraszamy w poniedziałki i piątki – w pozostałe dni realizowany jest program Instytutu. Zapraszamy do organizacji spotkań, szkoleń, warsztatów, pokazów filmowych z dyskusjami i innych form – wszystkiego, co jest możliwe do realizacji w sieni Instytutu Kultury Miejskiej, z uwzględnieniem jej warunków i ograniczeń.

Zgłoszenia do programu otwarty IKM przyjmować będzie Katarzyna Buczek pod adresem: katarzyna.buczek@ikm.gda.pl. Na podany powyżej adres mailowy można również wysyłać prośby o konsultacje lub wszelkie pytania związane z organizowanymi w ramach programu projektami.


Zgłoszenia można także składać pisemnie od poniedziałku do piątku w godzinach 10.00 – 17.00 w sekretariacie IKM (ul. Długi Targ 39/40, 80-830 Gdańsk).