Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej

A
A

Zarządzenie Nr 940/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 lipca 2013 roku

w sprawie: ogłoszenia i przyjęcia szczegółowych warunków konkursu na realizację zadania publicznego Miasta Gdańska w zakresie podnoszenia jakości przestrzeni miejskiej określonego w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” przez podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych i nie działające w celu osiągnięcia zysku.

Do pobrania: