Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2013 r

A
A

Miasto Gdańsk ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego Miasta Gdańska przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku, na który przeznacza budżet w wysokości 3 467 280 zł.

Konkurs jest organizowany w ramach „Programu współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”. 
Termin składania ofert mija 10 grudnia 2012 r.

Szczegółowe warunki konkursu oraz formularz oferty można pobrać ze strony Miasta Gdańska (poniżej) lub odebrać w siedzibie Organizatora konkursu, tj. w Biurze Prezydenta ds. Kultury przy ul. Nowe Ogrody 8/12 w Gdańsku, I piętro pok. 154, 156.

Merytorycznych konsultacji udzielają – Lidia Podleśna oraz Monika Mikołajczyk (I piętro,  pokój nr 154 i 156, tel. 058/ 323 61 54, 323 65 16)

e-mail:lidia.podlesna@gdansk.gda.plmonika.mikolajczyk@gdansk.gda.pl

Do pobrania:

Zarządzenie Prezydenta Miasta Gdańska (4 KB)

Szczegółowe warunki konkursu (73 KB)

Formularz oferty (5 KB)

Karta oceny oferty (88 KB)