Portal Miasta Gdańska
PL | EN | DE

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizacje zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013” - dogrywka

A
A

Miasto Gdańsk w celu realizacji zadań  publicznych  określonych w  „Programie  współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2013”, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację następujących zadań: 

  1. Wdrażanie gdańskiego modelu rozwoju wolontariatu;
  2. Przeciwdziałanie narkomanii: Wsparcie inicjatyw w zakresie profilaktyki uniwersalnej i selektywnej adresowanych do różnych grup docelowych  oddziałujących przede wszystkim na dzieci i młodzież zagrożoną narkomanią;
  3. Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
  4. Działalność wspomagająca technicznie, szkoleniowo i informacyjnie organizacje;
  5. Wspieranie zadań z zakresu porządku publicznego oraz ratownictwa i ochrony ludności;

Termin składania wniosków upływa 17 kwietnia 2013 roku.

Do pobrania: